Xbox ฉลองครบรอบ 20 ปีเผยโฉม จอยเล่นเกม และ  หูฟังเวอร์ชั่นโปร่งใส

  Xbox ฉลองครบรอบ 20 ปี ได้เผยโฉมจอยและหูฟังรุ่นพิเศษ ที่ตกตแต่งสวยงามมากขึ้น