Xiaomi จะยุติการขาย Mi 11 Ultra ในอินเดีย

  อ้างอิงจากรายงานของ India Today พบว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ข้อผิดพลาดใด ๆ เพราะ Xiaomi ตั้งใจที่จะยุติการขาย Mi 11 Ultra ในอินเดีย