Xiaomi 13 Ultra เตรียมเปิดตัวในยุโรปในวันที่ 12 มิถุนายน นี้

  ในที่สุด Xiaomi ในยุโรปมีความเคลื่อนไหวว่าจะเปิดตัว Xiaomi 13 Ultra ในยุโรปวันที่ 12 มิถุนายน นี้