Xinhua Silk Road: จังหวัดชวนโจวทางตะวันออกของจีนพยายามมากขึ้นในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างบูรณาการ

กรุงเทพฯ, 13 ก.ย. 2566 – เมืองจวนโจวในมณฑลฝูเจี้ยนตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ซึ่งมีมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทิวทัศน์ที่สวยงาม ได้ก้าวหน้าและพยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่สําหรับภาคการท่องเที่ยวของตน เพื่อสร้างตัวเองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวและนันทนาการระดับโลก

รูปถ่ายแสดงนักท่องเที่ยวแออัดในสถานที่ท่องเที่ยวเมืองจวนโจว
รูปถ่ายแสดงนักท่องเที่ยวแออัดในสถานที่ท่องเที่ยวเมืองจวนโจว

ทราบว่า เมืองจวนโจวได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากข้อได้เปรียบที่มีอยู่อย่างมากมายและเป็นเอกลักษณ์ในทรัพยากรทางวัฒนธรรมในช่วงปีที่ผ่านมา ทําให้มันโดดเด่นบนเวทีโลก กิจกรรมทางวัฒนธรรมชุดหนึ่งที่นําโดยรัฐบาลท้องถิ่น เช่น การแสดงมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ งานเทศกาลศิลปะเส้นทางสายไหมทางทะเลนานาชาติ ได้เน้นย้ํามรดกวัฒนธรรมของเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และกระตุ้นการบริโภคทางวัฒนธรรม

นอกจากนี้ การท่องเที่ยวเวลากลางคืนได้กลายเป็นวิธีการสําคัญที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตท้องถิ่นอย่างเต็มที่ เมืองจวนโจวได้จัดงานแสดงโคมไฟและตลาดกลางคืน ซึ่งดึงดูดทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเหมือนกัน นอกจากนี้ สวนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในเมืองจวนโจวได้รับเลือกเป็นหนึ่งในกลุ่มที่สองของย่านการบริโภควัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลางคืนแห่งชาติของประเทศจีน

ในฐานะเมืองมรดกโลก เมืองจวนโจวให้ความสําคัญพิเศษกับการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรมของตน เช่น อาคารเก่าแก่ในสไตล์โบราณได้รับการฟื้นฟูและปรับให้อยู่ในรูปแบบใหม่ โดยถูกดัดแปลงเป็นร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้าสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถดื่มกาแฟ ชมนิทรรศการศิลปะ และจมดิ่งอยู่ในเสน่ห์ของอาคารสไตล์ตะวันตกเก่าแก่ได้

ยิ่งไปกว่านั้น เมืองจวนโจวไม่เคยหยุดสํารวจการผสานรวมระหว่างประเพณีและแฟชั่น ความคิดสร้างสรรค์ได้ให้ความหมายและคุณค่าใหม่กับวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของเมือง และฉีดพลังให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สถิติแสดงให้เห็นว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลวันแรงงานปีนี้ เมืองจวนโจวตลาดการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวอย่างเต็มที่ มีนักท่องเที่ยวรวม 3,058,500 คน เพิ่มขึ้น 95% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า รวมถึงมีรายได้จากการท่องเที่ยว 2.15 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 110.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ดูต้นฉบับที่: https://en.imsilkroad.com/p/336072.html