Yodaplus DocuTrade: การเปลี่ยนแปลงการค้าด้วยเอกสารที่สอดคล้องกับ MLETR

Yodaplus บริษัทให้บริการ IT ที่ตั้งอยู่ในมุมไบ กําลังขับเคลื่อนการค้าดิจิทัลด้วยโซลูชันเอกสารที่สอดคล้องกับ MLETR – DocuTrade

มุมไบ ประเทศอินเดีย, 25 ส.ค. 2566 — Yodaplus บริษัทให้บริการ IT ชั้นนําที่ตั้งอยู่ในมุมไบ ภูมิใจเปิดตัวธุรกิจล่าสุด Yodaplus DocuTrade โซลูชันเอกสารที่สอดคล้องกับ MLETR (Model Law on Electronic Transferable Records) ซึ่งเป็นการปฏิวัติ โซลูชันนี้พัฒนาขึ้นร่วมกับ XDC Trade Network และใช้ประโยชน์จากกรอบงาน Open Attestation เครื่องมือการเงินการค้าดิจิทัลชิ้นนี้สัญญาว่าจะปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของการค้าโลก

Nilesh Pathak — Head of Blockchain Development, Yodaplus Technologies

Nilesh Pathak — หัวหน้าการพัฒนาบล็อกเชน Yodaplus Technologies

เมื่อการถกเถียงระดับนานาชาติเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัลด้วย MLETR นําทางการเปลี่ยนผ่าน Yodaplus ยืนอยู่หน้าสุดในการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยนี้ โซลูชันนวัตกรรมของพวกเขาสัญญาว่าจะมีเอกสารการค้าดิจิทัลที่ไม่ใช่แค่สําเนาดิจิทัล แต่มีน้ําหนักทางกฎหมายเท่าเทียมกับบันทึกกระดาษแบบดั้งเดิม

เหนือกว่าการดิจิทัลเพียงอย่างเดียว Yodaplus DocuTrade รับประกันการสร้างและการจัดการเอกสารการค้าที่สําคัญได้อย่างราบรื่น ตั้งแต่ใบตราส่งและใบกํากับสินค้าทางการค้าไปจนถึงเอกสารที่มีความเฉพาะมากขึ้น เช่น ใบรับฝากสินค้าและหนังสือรับรองประกันภัย แพลตฟอร์มนี้ช่วยปรับกระบวนการเอกสารทางการค้าให้ราบรื่นสําหรับผู้เข้าร่วม

ความร่วมมือกับ XDC Trade Network เสริมสร้างข้อเสนอของ Yodaplus ทั้งสองมุ่งมั่นที่จะสร้างสะพานเชื่อมช่องว่าง ‘การขาดแคลนสภาพคล่องทางการค้า’ ที่ประเมินกันว่าสูงถึงมากกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมักทําให้ SME ต้องเสียเปรียบ แพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่นําเสนอสภาพคล่องที่จําเป็นสําหรับ SME เท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ให้สภาพคล่องโดยการแนะนําพวกเขาไปสู่ประเภทสินทรัพย์แบบใหม่ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก

โดยใช้ประโยชน์จากกรอบงาน Open Attestation ของ IMDA สิงคโปร์ และ XDC Network Yodaplus ได้พัฒนาโซลูชันล้ําหน้าสําหรับการจัดการวงจรชีวิตของเอกสารทางการค้า ระบบนี้ช่วยให้การจับคู่สภาพคล่องสําหรับการรับชําระเงินล่วงหน้าบนพื้นฐานของเอกสารทางการค้าสําหรับ SME เป็นไปอย่างราบรื่น ตอบสนองความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่มีหลักประกันดิจิทัล พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายของเขตอํานาจศาลหลายแห่ง

Nilesh Pathak หัวหน้าการพัฒนาบล็อกเชนที่ Yodaplus กล่าวว่า “ความร่วมมือของเรากับ XDC Trade Network สร้างพลังร่วมที่ผสานความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเข้ากับความซับซ้อนของการเงินการค้า เรามองโซลูชันที่สอดคล้องกับ MLETR ของเราเป็นสัญลักษณ์แห่งนวัตกรรม พร้อมที่จะปฏิวัติภาคส่วนการเงินการค้า จากนั้นจะช่วยสร้างภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลก”

เกี่ยวกับ Yodaplus DocuTrade:

Yodaplus DocuTrade ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ แต่เป็น