กปน. จัดกิจกรรม “ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง” ปลุกพลังคนไทย ร่วมมือร่วมใจฝ่าวิกฤต


กปน. จัดกิจกรรม “ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง” ปลุกพลังคนไทย ร่วมมือร่วมใจฝ่าวิกฤต

ข่าวทั่วไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 เม.ย. 2564 15:13 น.

บันทึก
SHARE

เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณลานโปรโมชั่น โซน F ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง ปลุกพลังคนไทย ร่วมมือร่วมใจฝ่าวิกฤต” ของการประปานครหลวง (กปน.) โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ นายวีรวัฒน์ ยมจินดา กรรมการ กปน. นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. และคณะผู้บริหาร กปน. ให้การต้อนรับ


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กปน. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้พี่น้องประชาชน เสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทย นอกจากภารกิจหลักแล้ว กปน. ยังให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยการจัดโครงการ กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรม “ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง ปลุกพลังคนไทย ร่วมมือร่วมใจฝ่าวิกฤต” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เราทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งไปได้ รวมทั้งสงวนต้นทุนน้ำไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกเผชิญกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป (Climate change) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทรัพยากรน้ำ โดยในปีนี้ ปริมาณน้ำในเขื่อนของประเทศไทยน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และส่งผลต่อการผลิตน้ำประปาของ กปน. ทำให้รสชาติของน้ำประปาอาจเปลี่ยนแปลงในบางวันและบางเวลา ในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง แม้ตอนนี้จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน แต่ กปน. ยังคงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนร่วมกันประหยัดน้ำต่อไป เพื่อเป็นต้นทุนในการผลิตน้ำประปาทั้งในพื้นที่ให้บริการของ กปน. และทั่วประเทศไทยด้วยด้าน นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในวันนี้ กปน. ได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีประหยัดน้ำ ทั้งในช่วงปกติและช่วงวิกฤตภัยแล้ง การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า วิธีตรวจสอบท่อรั่วภายในบ้าน การแก้ปัญหาในช่วงวิกฤตภัยแล้งของ กปน. ตลอดจนแนะนำการใช้น้ำประปาอุปโภคบริโภคในช่วงภัยแล้งให้กับประชาชน โดยได้มีการเดินรณรงค์ปลุกใจประชาชนที่มา ณ เซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต และบริเวณใกล้เคียง ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อให้เราทุกคนได้มีน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ใช้อย่างยั่งยืนสืบไป

อ่านเพิ่มเติม…