กปน.สร้างสุขให้ชุมชนต้นน้ำเมืองกาญจน์


กปน.สร้างสุขให้ชุมชนต้นน้ำเมืองกาญจน์

ข่าวทั่วไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 มี.ค. 2564 14:20 น.

บันทึก
SHARE

การประปานครหลวง (กปน.) โดยคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ นำคณะลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ 3 โรงเรียนในชุมชนต้นน้ำ สร้างสุขก้าวสู่ความร่วมมือรักษาต้นน้ำ หนึ่งในแหล่งน้ำดิบสำคัญของการผลิตน้ำประปา ด้านนักเรียนยิ้มดีใจได้รองเท้าคู่ใหม่ตรงตามต้องการ

เมื่อตอนสายวันที่ 12 มี.ค.2564 นายวีรวัฒน์ ยมจินดา ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในคณะกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วย พลเอกสิงห์ทอง หมีทอง กรรมการฯ และผู้บริหาร กปน. ประกอบด้วย นายธำรง บรณตระกูล น.ส.ฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา นายประสพสุข สมประสงค์ นางนงลักษณ์ รัตนอุดมโชค นายสุทธิรักษ์ บูชากุล และตัวแทนเจ้าหน้าที่ของการประปานครหลวง จำนวน 30 คน ร่วมกันทำกิจกรรมสานสัมพันธ์กับชุมชนต้นน้ำ โดยการจัดมอบของ เช่น อุปกรณ์การเรียน ทั้งสมุด ดินสอ รองเท้านักเรียน อุปกรณ์กีฬา พัดลม รวมถึงการจัดสร้างห้องน้ำสำหรับนักเรียนจำนวน 4 ห้อง แท็งก์น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค และปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รวม 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดหินดาด โรงเรียนวัดดงโคร่ง และโรงเรียนบ้านวังผาตาด

นายวีรวัฒน์ ยมจินดา ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบสิ่งของว่า การมอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่โรงเรียนทั้ง 3 แห่งในวันนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของการประปานครหลวงทุกคน รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสนับสนุน เช่น นักศึกษาสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15 ได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการเพื่อสานสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่ในแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ อย่าง แม่น้ำแควน้อย แควใหญ่ อันจะเป็นการร่วมสนับสนุนการพัฒนาเด็กนักเรียน และนำไปสู่ความร่วมมือในการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำทั้งในวันนี้และอนาคต

“โรงเรียนวัดหินดาด โรงเรียนวัดดงโคร่ง และโรงเรียนบ้านวังผาตาด ตั้งอยู่ในชุมชนต้นน้ำที่สำคัญต่อการผลิตน้ำประปา ด้วยน้ำจากจังหวัดกาญจนบุรี ถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการผลิตน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยการประปานครหลวง ดังนั้นการที่ กปน. ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสานสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปน. และชุมชนต้นน้ำ โดยการนำสิ่งของที่สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่ โรงเรียน และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่ดี ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ต่อไป” นายวีรวัฒน์ กล่าว

ด้าน นางวัณทิพย์ภรณ์ ขาวผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงโคร่ง กล่าวว่า ต้องขอบคุณ การประปานครหลวงที่ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยการมอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ โดยเฉพาะรองเท้านักเรียน ซึ่งตรงกับความต้องการของเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก ด้วยทั้งขาดแคลนและมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการใช้ทั้งระหว่างการเรียนและเล่นกีฬา โดยเด็กคนหนึ่งต้องมีรองเท้านักเรียนอย่างน้อย 2 คู่ต่อปี แต่บางคนไม่มี หรือมีคู่เดียวทำให้ไม่เพียงพอ แต่ด้วยการช่วยเหลือของ กปน.ในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณอย่างมาก ที่ช่วยให้โรงเรียนและเด็กนักเรียนมีสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็น โดยสังเกตได้จากรอยยิ้มของนักเรียน เมื่อทราบว่า จะมีรองเท้าคู่ใหม่ มีอุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ จากการช่วยเหลือจากการประปานครหลวงวันนี้

อ่านเพิ่มเติม…