การประกาศลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อเข้าซื้อหุ้น (การทำให้เป็นบริษัทย่อย)

(SeaPRwire) –   นิวยอร์ก, เมษายน 02, 2024 — MEDIROM Healthcare Technologies Inc. (“เรา”, “ของเรา” หรือ “พวกเรา”) ได้ประกาศว่า เราได้ตัดสินใจในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของเราเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2024 เพื่อเข้าทําสัญญาบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อที่จะซื้อหุ้นส่วนของบริษัท Japan Gene Medicine Corporation (“บริษัทเป้าหมาย”) และทําให้มันเป็นบริษัทย่อยของเรา และเริ่มต้นขบวนการและการเจรจาที่จําเป็นเพื่อเข้าทําสัญญาตกลงสําหรับธุรกรรม สัญญาบันทึกความเข้าใจถูกลงนามเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2024 ภายใต้ MOU เราและผู้ขายตกลงที่จะเจรจาอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะเข้าทําสัญญาตกลงสําหรับการซื้อกิจการภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2024 ซึ่งรายละเอียดมากขึ้นภายใต้ “2. รายละเอียดของธุรกรรมที่เสนอใน MOU”

  1. วัตถุประสงค์ของการซื้อหุ้น

    นอกเหนือจากธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพของเราภายใต้แบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอย่าง “Re.Ra.Ku®︎” ให้บริการจัดการสุขภาพ แล้วกลุ่มของเรายังมุ่งมั่นทางธุรกิจเทคโนโลยีสุขภาพ ซึ่งแสดงโดยแอปพลิเคชันฝึกฝนตามคําสั่ง “Lav®︎” ที่ให้คําแนะนําสุขภาพเฉพาะ การพัฒนาและผลิตสมาร์ทแทรกเกอร์บราเซลเล็ตแรกของโลกที่ไม่ต้องชาร์จ “MOTHER Bracelet®” และการนําระบบติดตามอุปกรณ์ของเรา “REMONY” เรายังขยายตัวอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ใหม่ๆ

    บริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจการวินิจฉัยก่อนการเกิดโดยให้บริการทดสอบทางพันธุกรรมและการวิเคราะห์ ด้วยการเข้าใจสภาพของทารกในครรภ์และการมีอยู่ของโรคหรือความผิดปกติก่อนการเกิด ทําให้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สามารถพิจารณาวิธีการคลอดและการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพของทารกในครรภ์ กลุ่มเป้าหมายอายุของบริการเหล่านี้คือสตรีวัย 20-40 ปี ซึ่งตรงกับผู้ใช้หลักของแบรนด์กลุ่มของเรา “Re.Ra.Ku®︎” เราเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ทางธุรกิจเมื่อเรามุ่งสู่การพัฒนาคุณค่าประสบการณ์ของลูกค้า

2. รายละเอียดของธุรกรรมที่เสนอใน MOU(1)

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

บริษัทเป้าหมาย ชื่อบริษัท: Japan Gene Medicine Corporation
สํานักงานใหญ่: 15-9 Ichibancho, Chiyoda-ku, Tokyo
วันที่จดทะเบียน: 17 ธันวาคม 2019
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว: 5,000,000 เยน
จํานวนหุ้นที่ออกทั้งหมด: 500 หุ้นสามัญ

แต่ขอบเขตของบริษัทเป้าหมายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการมีรายการระหว่างกันหรือปัจจัยอื่นที่ค้นพบจากการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นความจริง นอกจากนี้ ตามคําขอของเรา รายการระหว่างกันทั้งหมดจะต้องถูกทบทวนและปรับให้อยู่ในบริษัทเป้าหมายโดยสาระสําคัญ เนื่องจากเรารับรู้ว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่สร้างขึ้นมาจากธุรกิจการทดสอบเป็นฐานของราคาดังกล่าว รายละเอียดเงื่อนไขจะตกลงและกําหนดไว้ในสัญญาตกลงสุดท้าย

ราคาที่เสนอ รวมราคา 2,400,000,000 เยน
แต่ราคาอาจเปลี่ยนแปลงภายหลังการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นความจริง ราคาจะถูกกําหนดโดยอ้างอิงจากจํานวน EBITDA ที่ปรับปรุงของบริษัทเป้าหมายในธุรกิจการทดสอบที่คํานวณจากการ