“การหดตัว” กลายเป็นธีมหลักในภูมิทัศน์ค้าปลีก

3d robot hand background ai technology side view

“การหดตัว” หรือการขโมยจากร้านค้าปลีก ได้กลายเป็นความท้าทายที่กดดันสําหรับผู้ค้าปลีก ปรากฏโดดเด่นในการประชุมเรื่องกําไรในฐานะคู่ตรงข้ามกับการอภิปรายเกี่ยวกับ AI แต่มีผลกระทบในทางลบต่อกําไร Dick’s Sporting Goods ในการประชุมครั้งล่าสุดเน้นถึงผลกระทบที่ไม่คาดคิดของการหดตัว อันเนื่องมาจากการขโมยและอาชญากรรมจากร้านค้าปลีกที่สูงกว่าที่คาดไว้ ผู้ค้าปลีกอื่นๆ เช่น Dollar Tree (NYSE:DLTR), Macy’s (NYSE:M), The Home Depot (NYSE:HD) และ Target (NYSE:TGT) ก็ได้หยิบยกเรื่องสินค้าที่หายไปในการประชุมเรื่องกําไรของพวกเขาด้วยเช่นกัน แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนี้บ่งชี้ปัญหาสําคัญสําหรับผู้ค้าปลีก กระตุ้นให้มีการกระทําเชิงป้องกัน ถึงแม้จะมีความกังวลเรื่อง “ผลพวง” แต่การเพิ่มขึ้นของการหดตัวในฐานะปัญหาทั่วทั้งอุตสาหกรรมนั้นเกิดจากการเพิ่มขึ้นของการขโมย ซึ่งชัดเจนจากมูลค่าการหดตัว 94.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 เพิ่มขึ้นจาก 90.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 ในขณะที่การประมาณการสินค้าคงคลังที่แม่นยําสะท้อนถึงการหดตัวที่เกี่ยวข้องกับการขโมย ปัจจัยภายนอกเช่นแพลตฟอร์มขายต่อออนไลน์ก็มีส่วนทําให้เกิดการเพิ่มขึ้น ปัญหานี้ร่วมกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ทําให้เห็นถึงความซับซ้อนที่ผู้ค้าปลีกเผชิญ Knightscope (NASDAQ:KSCP) อยู่ในแนวหน้าของการต่อสู้กับการขโมย โซลูชันนวัตกรรมของบริษัทกําลังสร้างผลกระทบที่สําคัญในการต่อสู้กับกิจกรรมอาชญากรรม และชัยชนะเหล่านี้กําลังเพิ่มพูนขึ้น

โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง Knightscope (NASDAQ:KSCP) กําลังมอบเครื่องมือขั้นสูงให้กับธุรกิจและองค์กรเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและปกป้องสินทรัพย์ของพวกเขา ด้วยการผสมผสานหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และการวิเคราะห์ข้อมูล หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยอัตโนมัติของ Knightscope กําลังปฏิวัติอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัย หุ่นยนต์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อลาดตระเวนพื้นที่ ตรวจตรากิจกรรม และตรวจจับการละเมิดด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและระบุพฤติกรรมผิดปกติอย่างต่อเนื่อง พวกมันสามารถช่วยป้องกันการขโมยและเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม Knightscope ประกาศการได้มาซึ่งสัญญาใหม่สองฉบับในเท็กซัส หนึ่งในนั้นเกี่ยวข้องกับ K1 Hemispheres จํานวนสามตัว ในขณะที่อีกฉบับหนึ่งสําหรับ K1 Blue Light Tower หนึ่งในตัวแทนจําหน่ายของ Knightscope ซึ่งเป็นบริษัทด้านความปลอดภัยที่ตั้งอยู่ในฮูสตันที่มอบบริการด้านความปลอดภัยที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการข้าม 42 รัฐในสหรัฐอเมริกา ได้รับการวางมัดจําสัญญาสําหรับหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยอัตโนมัติ K1 Hemisphere (ASRs) จํานวนสามตัวจากชุมชนสนามกอล์ฟที่มีประตูรั้วในเขตกลางเท็กซัส สัญญานี้ตามมา