คณะกรรมการสรรหาสําหรับการประชุมสามัญประจําปี 2024 ของ Alfa Laval AB

Mining 22 nirutdps Alfa Laval AB's Nomination Committee for the Annual General Meeting 2024

ลุนด์, สวีเดน, 27 ก.ย. 2566คณะกรรมการสรรหาสําหรับการประชุมสามัญประจําปี 2567 ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Alfa Laval AB และประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้:

Finn Rausing – Winder Holding
Daniel Kristiansson – Alecta Tjänstepension Ömsesidigt
Lennart Francke – Swedbank Robur Fonder
Anders Oscarsson – AMF-Försäkring och Fonder
Javiera Ragnartz – SEB Fonder

นอกจากนี้ Dennis Jönsson ประธานคณะกรรมการบริษัท Alfa Laval AB จะเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการสรรหา

การประชุมสามัญประจําปีจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. (CET)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอแนะให้กับคณะกรรมการสรรหาในการเตรียมการสําหรับการประชุมสามัญประจําปี สามารถติดต่อประธานคณะกรรมการบริษัท Alfa Laval AB, Dennis Jönsson หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ได้โดยตรง หรือติดต่อทางอีเมลที่: valberedningen@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
ลุนด์, สวีเดน, 27 กันยายน 2566

นี่คือ Alfa Laval

Alfa Laval เป็นผู้นําระดับโลกด้านการโอนความร้อน การแยกด้วยแรงเหวี่ยง และการจัดการของไหล และเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในด้านพลังงาน ทางทะเล และอาหารและน้ํา โดยให้ความเชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์ และบริการแก่อุตสาหกรรมหลากหลายประเภทในกว่า 100 ประเทศ Alfa Laval มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ สร้างการเติบโตอย่างรับผิดชอบ และขับเคลื่อนความก้าวหน้าเพื่อสนับสนุนลูกค้าในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

เทคโนโลยีนวัตกรรมของ Alfa Laval มุ่งเน้นการทําให้วัสดุบริสุทธิ์ กลั่นซ้ํา และนํากลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานและการใช้ความร้อนที่เหลือทิ้ง ปรับปรุงการบําบัดน้ํา และลดการปล่อยก๊าซ ด้วยวิธีนี้ Alfa Laval จึงไม่เพียงแต่เร่งความสําเร็จให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังทําให้คนและโลกดีขึ้นทุกวัน

Alfa Laval มีพนักงาน 20,300 คน ยอดขายรายปีในปี 2565 อยู่ที่ SEK 52.1 พันล้าน (ประมาณ 4.9 พันล้านยูโร) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สตอกโฮล์ม

www.alfalaval.com

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

Johan Lundin
หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทร: + 46 730 46 30 90
อีเมล: johan.lundin@alfalaval.com

ไฟล์ต่อไปนี้พร้อมสําหรับดาวน์โหลด:

https://mb.cision.com/Main/905/3841169/2315633.pdf

PR Nomination Committee AGM 2024

แหล่งที่มา Alfa Laval