ชายอเมริกัน พังร้านชาวเอเชีย อาชญากรรมจากความเกลียดชังยังแก้ไม่หาย