ซีเนียร์มาร์เก็ตเซลส์® เปิดตัวเครื่องมือคิวโอตสําหรับการประกันสุขภาพฟันพร้อมเปรียบเทียบต้นทุนที่ต้องจ่ายด้วยเงินส่วนตัวแบบเฉพาะตัว ]]

40 3 Senior Market Sales® Launches Dental Quoting Tool With Exclusive Comparison of Projected Out-of-Pocket Costs

QuoteDental.comTM พร้อมใช้งานสําหรับเจ้าหน้าที่ประกันภัยอิสระในเวลาสําหรับ Medicare AEP

โอมาฮา, เนบราสกา, วันที่ 14 สิงหาคม 2566 — Senior Market Sales® (SMS), องค์กรการตลาดประกันภัย (IMO) ที่ชั้นนําสําหรับเจ้าหน้าที่ประกันภัยอิสระ ได้เปิดตัวเครื่องมือที่เปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการรักษาสุขภาพที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันสุขภาพหลายบริษัท — คุณลักษณะที่ไม่เหมือนใครซึ่งช่วยประหยัดเวลาและช่วยให้เจ้าหน้าที่พร้อมที่จะขายประกันสุขภาพฟัน


Senior Market Sales logo (PRNewsfoto/Senior Market Sales)

QuoteDental.comTM ทําให้เจ้าหน้าที่สามารถเปรียบเทียบแผนประกันได้มากกว่าเพียงแค่ค่าธรรมเนียม

QuoteDental.comTM ทําให้เจ้าหน้าที่สามารถเปรียบเทียบแผนประกันได้มากกว่าเพียงค่าธรรมเนียมและช่วยให้พวกเขาสามารถแสดงให้ลูกค้าดูถึงผลกระทบที่สําคัญจากการไม่มีประกันสุขภาพฟัน มันทําการคํานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้บริการของลูกค้า และให้ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างแผนประกันต่างๆ

“ไม่มีเครื่องมืออื่นใดบนตลาดที่ทํางานได้เหมือนนี้” กล่าวโดย ดเวน แม็คเฟอร์ริน รองประธานฝ่ายโซลูชันส์เพื่อสุขภาพ SMS

เครื่องมือนี้ยังอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนและคํานวณต้นทุนของแผนประกันต่างๆตลอดระยะเวลาได้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่น่าสนใจและสําคัญสําหรับแผนประกันสุขภาพฟัน เนื่องจากมักจะมีระยะเวลารอคอย เจ้าหน้าที่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า แผนประกันที่มีต้นทุนต่ํากว่าในตอนแรกอาจจะมีต้นทุนสูงขึ้นภายใน 2 ปีต่อมา ช่วยป้องกันความผิดหวังที่ไม่พึงประสงค์ของลูกค้าและช่วยให้พวกเขาสามารถเลือกแผนประกันที่เหมาะสมกับความต้องการและระยะเวลาของตนเองได้

“ด้วย QuoteDental.com เจ้าหน้าที่สามารถบอกกับลูกค้าได้ว่า ‘ตามอายุ ที่อยู่ และสุขภาพฟันของท่าน ต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการรักษาสุขภาพฟันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 2 ปีข้างหน้าหากไม่มีประกันสุขภาพฟันคือเท่าไหร่ และจะเป็นอย่างไรหากมีประกันสุขภาพฟัน’ มันมีประสิทธิภาพมากที่จะช่วยให้ลูกค้าเห็นคุณค่าของประกันสุขภาพฟัน และแผนประกันที่พวกเขาเลือกในที่สุดนั้นเหมาะสมกับตนเองจริงๆ” กล่าวโดย แม็คเฟอร์ริน

ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อฟันผุ ฟันเน่า และการสูญเสียฟันสูงขึ้นตาม