ญี่ปุ่นเอาไม่อยู่ โควิดกลายพันธุ์ระบาดเมืองใหญ่ เตรียมประกาศภาวะฉุกเฉิน