ตลาดยางรถยนต์มือสองจะมีมูลค่า 12.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั่วโลกภายในปี 2032 โดยอัตราการเติบโตรายปีเฉลี่ย 4.0%: การวิจัยตลาดอัลไล

ตลาดยางรถยนต์มือสองทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 12.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2575 ด้วยอัตราการเติบโตรายปีร้อยละ 4.0 ตามการวิจัยของ Allied Market Research

พอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน 16 สิงหาคม 2566 ยางรถยนต์มือสองเป็นทางเลือกที่มีต้นทุนต่ําและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสําหรับเจ้าของรถยนต์ เนื่องจากมีราคาถูก มีคุณภาพ และมีจําหน่ายอย่างแพร่หลาย ทําให้เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนยางใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง การเลือกยางรถยนต์มือสองจะช่วยประหยัดต้นทุน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน

Allied_Market_Research_Logo

Allied Market Research ได้ตีพิมพ์รายงานวิจัยชื่อ Second Hand Tire Market by Type (Tube Tire, and Tubeless Tire), Design (Radial and Bias), and Vehicle Type (Two Wheelers, Passenger Cars, Commercial Vehicles, and Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032.” ตามรายงานพบว่า ตลาดยางรถยนต์มือสองทั่วโลกมีมูลค่า 8.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2561 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 12.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2575 ด้วยอัตราการเติบโตรายปีร้อยละ 4.0 ตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2575

Download PDF Sample: https://www.alliedmarketresearch.com/request-sample/157221

ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมการเติบโต:

ตลาดยางรถยนต์มือสองทั่วโลกขยายตัวเนื่องจากปัจจัยเช่น จํานวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น ประโยชน์ของยางรถยนต์มือสอง และการมีจําหน่ายยางรถยนต์มือสองอย่างพร้อมเพรียง

ความคุ้มครองและรายละเอียดรายงาน:

ความคุ้มครองรายงาน

รายละเอียด

ระยะเวลาคาดการณ์

ปี 2566–2575

ปีฐาน

2565

ปีประวัติศาสตร์

2561

มูลค่าตลาดในปี 2561

8.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่าตลาดในปี 2575

12.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

อัตราการเติบโตรายปี

ร้อยละ 4.0

หน้าในรายงาน

193

ส่วนที่ครอบคลุม

ประเภท การออกแบบ ประเภทรถ และภูมิภาค

ปัจจัยส่งเสริม

จํานวนรถยนต์เพิ่มขึ้น

ประโยชน์ของยางรถยนต์มือสอง

การมีจําหน่ายยางรถยนต์มือสองอย่างพร้อมเพรียง

โอกาส