ธนาคารแห่งประเทศไทยเชื่อมคิวอาร์โค้ดโอนเงิน ชอปอาเซียนจ่ายแอปด้วยไทย


ธนาคารแห่งประเทศไทยเชื่อมคิวอาร์โค้ดโอนเงิน ชอปอาเซียนจ่ายแอปด้วยไทย

เศรษฐกิจการเงิน-ธนาคาร

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

7 พ.ค. 2564 06:15 น.

บันทึก
SHARE

นางสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สายระบบการชำระเงิน และเทคโนโลยีการเงิน กล่าวว่า หลังจากที่ ธปท.เชื่อมโยงระบบพร้อมเพย์ของไทยกับเพย์นาวของสิงคโปร์ ซึ่งทำให้ประชาชนรายย่อยสามารถที่จะโอนเงินต่างประเทศระหว่างไทยและสิงคโปร์ได้เหมือนกับการโอนเงินในประเทศ พบว่า ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนโอนเงินแล้ว 3,000 รายการ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 11 ล้านบาท หรือเฉลี่ยรายการละ 3,700 บาท ซึ่งตอบสนองการโอนเงินกลับประเทศของแรงงานไทยที่ทำงานสิงคโปร์ และในช่วงต่อไปอาจจะพิจารณาเพิ่มวงเงินการโอนเงินต่อครั้งจาก 1,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ รวมทั้ง เพิ่มการโอนเงินระหว่างประเทศสำหรับธุรกิจ

“ส่วนการขยายการเชื่อมระบบโอนเงินพร้อมเพย์ต่างประเทศดังกล่าวกับประเทศอื่นๆ เพิ่มเติมนั้น ในระยะเวลาอันใกล้นี้ยังไม่ได้เจรจาเพิ่มเติม แต่ในช่วงที่ผ่านมา ธปท.ได้มีการเชื่อมระบบการโอนเงินผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อซื้อสินค้าและบริการในประเทศอาเชียน ซึ่งมีความคืบหน้ามาก โดยได้เชื่อมโยงคิวอาร์โค้ดแล้วกับ ลาว กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ รวมทั้งประเทศญี่ปุ่น ขณะที่กำลังเจรจาเพื่อเชื่อมระบบคิวอาร์โค้ดกับมาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยคาดว่าภายในปีนี้จะสามารถเชื่อมการโอนเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ดเพิ่มเติมกับทั้งสองประเทศนี้ได้

ข่าวแนะนำ

นางสิริธิดากล่าวต่อถึงการใช้ระบบพร้อมเพย์ในไทยว่า การใช้บริการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา โดยตัวเลข ณ เดือน ก.พ.2564 อยู่ที่ 56.7 ล้านหมายเลข โดยมีปริมาณการใช้งานพร้อมเพย์เฉลี่ยต่อวัน 22.3 ล้านรายการ คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายต่อวัน 80,400 ล้านบาท.

อ่านเพิ่มเติม…