“ธรรมนัส” เร่งติดตามขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน แก้ปัญหาประชาชนเพื่อสังคม


"ธรรมนัส" เร่งติดตามขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน แก้ปัญหาประชาชนเพื่อสังคม

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

8 มี.ค. 2564 14:01 น.

บันทึก
SHARE

“ธรรมนัส” นำทีมประชุมร่วม ส.ป.ก.ขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน พร้อมติดตามการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม โดยเฉพาะปัญหาที่ดินในความรับผิดชอบ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 มี.ค.64 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้บริหารและผู้แทนจากกระทรวง, กรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ข่าวแนะนำ


ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า การประชุมนี้มีวาระสืบเนื่องจากวันที่ 4 ธ.ค.63 ผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม โดยคณะอนุกรรมการได้มีมติการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะและสิทธิของบุคคล การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม


รวมทั้งกรณีเร่งด่วน การแก้ไขปัญหาการติดตามขับเคลื่อนนโยบายรัฐสวัสดิการ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง การแก้ไขปัญหาด้านคดีความ กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม การแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะอนุกรรมการต่างๆ พร้อมหารือเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาโดยให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประชาชน.


อ่านเพิ่มเติม…