นครศรีฯเข้ม หลังพบติดโควิดเกิน 50 ราย ย้ำ 18 จังหวัดเสี่ยงมาต้องกักตัว


นครศรีฯเข้ม หลังพบติดโควิดเกิน 50 ราย ย้ำ 18 จังหวัดเสี่ยงมาต้องกักตัว

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

18 เม.ย. 2564 15:05 น.

บันทึก
SHARE

พ่อเมืองคอน สั่งตั้งด่านสกัดคัดกรองโควิด-19 หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อเกิน 50 ราย พร้อมให้กัก 14 วัน สำหรับบุคคลที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด

เมื่อวันที่ 18 เม.ย.64 สถานการณ์โรคโควิด-19 จ.นครศรีธรรมราช ล่าสุดมีผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มอีก 11 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง 5 ราย ,เชียรใหญ่ 3 ราย, พรหมคีรี 2 ราย และ อ.เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย รวมยอดสะสมในช่วงเดือน เม.ย.64 จำนวน 54 รายแล้ว

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช เผยว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อโควิด-19 มีความรุนแรงมากขึ้นจนมีพื้นที่ทั่วประเทศเป็นพื้นที่ควบคุม 59 จังหวัด และควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ดังนั้นเพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงให้นายอำเภอต่างๆ ทั้ง 23 อำเภอ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรค

โดยให้ตั้งด่านสกัด คัดกรอง และดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมโรค สำหรับคนเดินทางข้ามเขตจังหวัด และข้ามเขตอำเภอทุกแห่ง ในการตั้งด่านให้ค้นหาเป้าหมายที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่และดำเนินการบุคคลผู้มีอาการเสี่ยงโควิด-19 ให้คุมไว้สังเกตอาการ แยกกัก และหรือกักกัน 14 วัน ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคท้องที่หรือท้องถิ่นกำหนด, บุคคลผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้กักกัน 14 วัน ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคท้องที่หรือท้องถิ่นกำหนด

บุคคลผู้เดินทางเข้ามาจากจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่พื้นที่ควบคุมสูงสุด และไม่มีอาการเข้าข่ายเสี่ยงติดต่อโรคติดต่อโควิด-19 ให้โหลดแอปพลิเคชันไทยชนะ หรือลงทะเบียนข้อมูลประวัติตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคกำหนด และบุคคลผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคติดต่อโควิด-19 รายใดๆ ซึ่งยังไม่พ้นระยะเวลากักกัน 14 วัน ให้กักกัน ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคท้องที่หรือท้องถิ่นกำหนด

และหากพบว่าผู้นั้นฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคซึ่งได้มีมาก่อนหน้านี้แล้วปรากฏว่ายังไม่ได้กักกัน หรือกักกันแล้ว แต่ยังไม่ครบกำหนด ให้ควบคุมตัวเพื่อกักกันและดำเนินคดีทันที และให้ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดตั้งที่เอกเทศเพื่อกักกันผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเสี่ยงติดโรคติดต่อโควิด-19 ในท้องถิ่นนั้นๆ ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคท้องถิ่นกำหนด โดยให้ดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.

อ่านเพิ่มเติม…