นนทบุรี ยังอ่วมยอดโควิดรายใหม่ 104 ราย มาจากสัมผัสผู้ป่วย-สถานบันเทิง


นนทบุรี ยังอ่วมยอดโควิดรายใหม่ 104 ราย มาจากสัมผัสผู้ป่วย-สถานบันเทิง

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

24 เม.ย. 2564 15:19 น.

บันทึก
SHARE

ศูนย์โควิด-19 นนทบุรี รายงานพบผู้ติดโควิดเพิ่ม 104 ราย ส่วนมากเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง และสัมผัสกับผู้ป่วยรายก่อนหน้ามีแสดงอาการ 63 รายไม่แสดงอาการ 41 ราย พบเยอะสุดที่ อ.เมือง และ อ.ปากเกร็ด

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 24 เม.ย.64 ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จ.นนทบุรี รายงานพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จำนวน 104 ราย ส่วนมากเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง เป็นเพศหญิง 64 ราย เพศชาย 40 ราย ต่างชาติ 3 ราย ลาว 3 ราย ผู้ป่วยแสดงอาการ 63 ราย และไม่แสดงอาการ 41 ราย

ข่าวแนะนำ

พื้นที่อำเภอเมือง 43 ราย อำเภอปากเกร็ด 26 ราย อำเภอบางบัวทอง 21 ราย อำเภอบางใหญ่ 6 ราย
อำเภอบางกรวย 4 ราย อำเภอไทรน้อย 4 ราย

ความสัมพันธ์เชื่อมโยง 1. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งเป็นผู้ป่วยก่อนหน้า จำนวน 87 ราย (สัมพันธ์กับสถานบันเทิง) เป็นร้านสะดวกซื้อ 5 ราย 2. สถานบันเทิง กทม. โดยตรง 2 ราย 3. ตรวจก่อนผ่าตัด 3 ราย 4. ตลาดกลางกุ้ง 1 ราย 5. ตลาดบางบัว 1 ราย

ทั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 10 ราย.

อ่านเพิ่มเติม…