บจธ. เตรียมจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยหนุนชาวบ้านมีรายได้


บจธ. เตรียมจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยหนุนชาวบ้านมีรายได้

ข่าวสังคม

ไทยรัฐออนไลน์

31 มี.ค. 2564 13:49 น.

บันทึก
SHARE

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เดินหน้าภารกิจช่วยชาวบ้านมีที่ดินทำกินของตัว ล่าสุด เตรียมพัฒนาตลาดชุมชนช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศีวรขาน ประธานบอร์ดสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแล บจธ. มีความเป็นห่วงความเป็นอยู่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้มอบนโยบายสู่การปฏิบัติเรื่องที่ดินทำกิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนมีที่ดินของตัวเอง โดยให้ บจธ. บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ภาคประชาชน และเอกชน

ข่าวแนะนำ

ด้าน นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. กล่าว บจธ. กระจายการถือครองที่ดินเพื่อจัดหา และพัฒนาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรไปแล้ว ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน จำนวนกว่า 467 ครัวเรือน รวมเป็นพื้นที่กว่า 1,230 ไร่ เกษตรกรได้เพาะปลูกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรม ชุมชนเข้มแข็งได้โดยชุมชน

ทั้งนี้ เดือน พ.ค.นี้ จะพัฒนาและขยายตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยชุมชนยกระดับให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น จะจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ของ จ.เชียงราย ที่มีผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมือง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมือง ปัจจุบันทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าว หลังจาก บจธ.ได้เข้ามาช่วยเหลือเพียงแค่ 1 ปี ได้พัฒนาที่ดินจากพื้นที่ว่างเปล่า พลิกฟื้นให้เป็นพื้นที่เกษตรปลอดสารพิษใช้ประโยชน์อย่างเต็มพื้นที่ สร้างรายเสริมได้ให้แก่สมาชิกในชุมชนแล้วเฉลี่ย 5,000 – 6,000 บาทต่อเดือน บจธ. จะได้ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยของชุมชนยกระดับให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เป็นแหล่งอาหารปลอดภัย จากนั้นคาดว่าจะจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนไร่นาส่วนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ในเดือนถัดไป.

อ่านเพิ่มเติม…