บริษัท Canaan Inc. ให้ข้อมูลการดําเนินงานการขุดเหมืองบิทคอยน์ล่าสุด

สิงคโปร์, วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 — Canaan Inc. (NASDAQ: CAN) (“Canaan” หรือ “บริษัท” หรือ “เรา”) เป็นผู้นําด้านโซลูชันคอมพิวติ้งค์ความเร็วสูง ประกาศวันนี้ว่า ความท้าทายดังต่อไปนี้อาจส่งผลกระทบต่อการสร้างเหรียญบิทคอยน์และรายได้จากกิจกรรมการเหมืองของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเวลาทํางานลดลง ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2566

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในคาซัคสถาน

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทตัดสินใจปิดชั่วคราวกําลังการเหมืองคอมพิวเตอร์ประมาณ 2.0 เอกซาแฮช/วินาที ในคาซัคสถานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นหลังจากกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมเหมืองดิจิทัล (กฎหมายนี้) มีผลบังคับใช้ในคาซัคสถาน

กฎหมายดังกล่าวออกโดยกระทรวงพัฒนาดิจิทัล นวัตกรรม และอุตสาหกรรมอวกาศแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน เพื่อนํากฎหมายฉบับที่ 193-VII เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในสาธารณรัฐคาซัคสถาน (กฎหมายนี้) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน และกําหนดกรอบกฎหมายเพื่อควบคุมการเหมืองเหรียญคริปโตฯ ในประเทศ ภายใต้กฎหมายและกฎหมายนี้ บุคคลที่ประกอบกิจกรรมเหมืองคริปโตฯ ต้องได้รับใบอนุญาตประเภทพิเศษก่อน

บริษัทหวังว่าจะสามารถดําเนินการเหมืองต่อเมื่อได้รับอนุมัติ บริษัทจึงได้ทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อขอรับใบอนุญาตประเภทที่ 2 สําหรับเจ้าของเครื่องมือเหมืองตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม แต่ต้องรอให้พันธมิตรร่วมงานในประเทศได้รับใบอนุญาตประเภทที่ 1 สําหรับเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานการเหมืองก่อนที่บริษัทจะสามารถสมัครใบอนุญาตได้ พันธมิตรดังกล่าวได้สมัครใบอนุญาตแล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา บริษัทจึงคาดว่าการระงับการดําเนินงานเหมืองในคาซัคสถานจะยืดเยื้อเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ส่งผลให้การสร้างเหรียญบิทคอยน์ลดลง กําลังการเหมืองที่ถูกปิดประมาณ 50% ของกําลังการเหมืองรวม 4.0 เอกซาแฮช/วินาทีของบริษัทในเขตเอเชียกลางและอเมริกาเหนือสิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2566

บริษัทได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายและผลกระทบในคาซัคสถานตั้งแต่ปี 2564 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2564 บริษัทมีความหวังว่ากฎระเบียบเกี่ยวกับเหรียญคริปโตฯ ในคาซัคสถานจะนํามาซึ่งยุคของการพัฒนาเหรียญคริปโตฯ ในประเทศอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน เพื่อจัดการกับความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ บริษัทก็กําลังขยายการดําเนินงานเหมืองนอกประเทศคาซัคสถานด้วย

บริษัทและพันธมิตรร่วมงานในประเทศกําลังดําเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาตดังกล่าว ขณะเดียวกันบริษัทยังคงมีความหวังว่าจะสามารถรับใบอนุญาตและดําเนินการเหมืองในคาซัคสถานต่อไปได้ แต่ณ ปัจจุบันยังไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว เรากําลังพิจารณาวิธีการเพื่อรักษาความร่วมมือกับเหมืองในประเทศโดยปรับเปลี่ยนข้อตกลงร่วมกันให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว