บริษัท UCLOUDLINK GROUP INC. ยื่นรายงานประจำปี 2023 ในแบบฟอร์ม 20-F

(SeaPRwire) –   HONG KONG, 28 มีนาคม 2024 — UCLOUDLINK GROUP INC. (“UCLOUDLINK” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: UCL) ตลาดซื้อขายข้อมูลมือถือรายแรกและชั้นนำของโลก ประกาศวันนี้ว่าได้ยื่นรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 20-F สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023 ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (the “SEC”) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2024

สามารถเข้าถึงรายงานประจำปีได้ที่เว็บไซต์เพื่อนักลงทุนสัมพันธ์ของ UCLOUDLINK ที่ . บริษัทจะจัดทำสำเนาของรายงานประจำปีฉบับพิมพ์ที่มีงบการเงินที่ตรวจสอบของบริษัทในรูปแบบรวม พร้อมให้บริการฟรีแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นในรูปแบบใบแสดงสิทธิ์รับฝากหลักทรัพย์ของสหรัฐ ทั้งนี้สามารถขอรับสำเนาได้โดยติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่ .

เกี่ยวกับ UCLOUDLINK GROUP INC.

UCLOUDLINK เป็นตลาดซื้อขายข้อมูลมือถือรายแรกและชั้นนำของโลก ซึ่งริเริ่มโมเดลธุรกิจแบบแบ่งปันสำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทส่งมอบข้อเสนอที่มีมูลค่าไม่ซ้ำแบบใครแก่ผู้ใช้ข้อมูลมือถือ บริษัทโทรศัพท์มือถือและบริษัทสมาร์ทฮาร์ดแวร์ ผู้ให้บริการเครือข่ายเสมือนบนโทรศัพท์มือถือ (MVNO) และผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ (MNO) บริษัทได้นำเทคโนโลยี cloud SIM และสถาปัตยกรรมอันล้ำหน้ามาใช้ และได้กำหนดประสบการณ์ในการเชื่อมต่อข้อมูลบนมือถือใหม่ให้กับผู้ใช้ โดยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลมือถือที่ผู้ให้บริการเครือข่ายแบ่งปันไว้บนตลาดของบริษัท ขณะเดียวกันก็ให้การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ ความเร็วสูง และการกำหนดราคาที่แข่งขันได้

คำแถลงการณ์แนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัย

การประกาศนี้มีคำแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ ลักษณะของคำแถลงการณ์เหล่านี้จัดทำขึ้นภายใต้เงื่อนไข “แนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัย” ของพระราชบัญญัติปฏิรูปการดำเนินคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลแห่งสหรัฐอเมริกา 1995 คำแถลงการณ์เชิงคาดการณ์เหล่านี้สามารถระบุได้จากคำศัพท์ต่างๆ เช่น “จะเป็น” “คาดว่า” “คาดการณ์ว่า” “อนาคต” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อ” “ประมาณการ” “มั่นใจ” และคำแถลงการณ์ลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ แนวทางปฏิบัติทางการเงินและคำพูดที่อ้างจากฝ่ายบริหารในประกาศนี้ รวมถึงแผนเชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติงานของ UCLOUDLINK ยังมีคำแถลงการณ์เชิงคาดการณ์อีกด้วย UCLOUDLINK อาจสร้างคำแถลงการณ์เชิงคาดการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจาในรายงานประจำงวดของตนเองต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ ในรายงานประจำปีสำหรับผู้ถือหุ้น ในข่าวประชาสัมพันธ์ และเอกสารอื่นๆ ที่เขียนขึ้น และในคำแถลงการณ์วาจาจากเจ้าหน้าที่ กรรมการ หรือพนักงานต่อบุคคลภายนอก คำแถลงการณ์ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำแถลงการณ์เกี่ยวกับความเชื่อและคาดการณ์ของ UCLOUDLINK ถือเป็นคำแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ คำแถลงการณ์เชิงคาดการณ์เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ ปัจจัยหลายอย่างอาจทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่ระบุไว้ในคำแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้: กลยุทธ์ของ UCLOUDLINK การพัฒนาทางธุรกิจในอนาคต สถานะทางการเงิน และผลลัพธ์ของการดำเนินงาน ความสามารถของ UCLOUDLINK ในการเพิ่มฐานผู้ใช้และการใช้งานบริการการเชื่อมต่อข้อมูลเคลื่อนที่ และการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการการเชื่อมต่อข้อมูลบนมือถือทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงในรายได้ ค่าใช้จ่าย หรือค่าใช้จ่ายของ UCLOUDLINK นโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการการเชื่อมต่อข้อมูลบนมือถือทั่วโลก สภาพเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไปทั้งในระดับโลกและในประเทศจีน ผลกระทบของการระบาดของยอดโควิด-19 ต่อการดำเนินธุรกิจของ UCLOUDLINK และเศรษฐกิจในประเทศจีนและโดยทั่วไปทั่วโลก และสมมติฐานที่อยู่ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กล่าวถึงข้างต้น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้และความเสี่ยงอื่นๆ มีอยู่ในเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้และในสิ่งที่แนบมาเป็นข้อมูล ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ และ UCLOUDLINK ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องอัปเดตข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่จะเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

UCLOUDLINK GROUP INC.
Jillian Zeng
โทรศัพท์: +852-2180-6111
อีเมล: 

นักลงทุนสัมพันธ์:
Christensen Advisory
Christian Arnell, Managing Director
โทรศัพท์: +852 2117 0861
อีเมล: 

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ