ปตท.ทุ่มเงินซื้อ Lotus บริษัทผลิตยาของไต้หวัน ลุย R&D ยารักษามะเร็ง


ปตท.ทุ่มเงินซื้อ Lotus บริษัทผลิตยาของไต้หวัน ลุย R&D ยารักษามะเร็ง

ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยรัฐออนไลน์

17 เม.ย. 2564 14:52 น.

บันทึก
SHARE

ปตท.ทุ่มเงิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซื้อ Lotus บริษัทผลิตยาของไต้หวัน ลุย R&D ยารักษามะเร็งในภูมิภาคอาเซียน หวังผู้ป่วยเข้าถึงยาสามัญได้มากขึ้น

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ว่า จากการประชุมของบริษัท ปตท.เมื่อ 17 ก.ย. 63 ที่ผ่านมาและการประชุมของคณะกรรมการบริษัท Lotus Pharmaceutical Company Limited หรือ Lotus ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน TWSE หมายเลข 1795 เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 64

โดยได้มีมติอนุมัติให้บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท อินโนบิก (เอเชีย) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Lotus จํานวน 17,517,348 หุ้น ที่ราคา 80.7 เหรียญไต้หวันต่อหุ้น คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้ ราคาซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปตามกฎระเบียบการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน และภายหลังการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จํากัด เข้าถือหุ้นในบริษัท Lotus คิดเป็นสัดส่วน 6.66% ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว โดยการลงทุนดังกล่าวเป็นของบริษัทไปตามกลยุทธ์ในธุรกิจ New S-curve ของ ปตท. ที่ต้องการขยายไปในธุรกิจใหม่ด้าน Life Science

สำหรับ Lotus ดําเนินธุรกิจหลักในการคิดค้นพัฒนา (R&D) ผลิตและจําหน่ายยา โดยมุ่งเน้นยาสามัญ (Generic drugs) ที่ครอบคลุมหลายกลุ่มโรค โดยเฉพาะโรคมะเร็ง และโรคระบบประสาท ซึ่งการลงทุนใน Lotus จะทําให้ ปตท. สามารถต่อยอดและขยายการลงทุนไปยังตลาดยาด้านมะเร็งวิทยาในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยในภูมิภาคสามารถเข้าถึงยาสามัญได้มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม…