ปปง.ยึดทรัพย์หลงจู๊-เสี่ยโป้ 1.2 พันล้าน สันธนะขู่ฟ้อง ชี้ ไม่มีหลักฐาน


ปปง.ยึดทรัพย์หลงจู๊-เสี่ยโป้ 1.2 พันล้าน สันธนะขู่ฟ้อง ชี้ ไม่มีหลักฐาน

ข่าวอาชญากรรม

ไทยรัฐออนไลน์

11 มี.ค. 2564 14:53 น.

บันทึก
SHARE

ปปง.โชว์ผลงาน 5 ปี ยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำความผิดกว่า 47,000 ล้านบาท ส่วนคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในขณะนี้คือการยึดทรัพย์หลงจู๊สมชาย และเสี่ยโป้ รวม 430 รายการ กว่า 1.2 พันล้าน

เวลา 11.00 น. วันที่ 11 มี.ค. ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แถลงข่าวผลงานการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในภาพรวมตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน มีผลการปฏิบัติงานในการยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมมูลค่ากว่า 47,469 ล้านบาท

ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง กล่าวว่า การดำเนินงานในห้วงระยะเวลา 5 ปี มีคดีสำคัญๆ ได้แก่ การกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต รวมมูลค่าประมาณ 23,034 ล้านบาท เช่น คดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวแบบรัฐต่อรัฐ คดีทุจริตโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียตำบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ คดีกรณีการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช)

นอกจากนี้ ยังมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนกว่า 10 คดี เช่น คดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด, คดี Forex-3D, คดีแชร์แม่มณี, คดี บจก.เอนเนอร์จี ดีดักชั่น, คดีฉ้อโกงขายหน้ากากอนามัย, อีกทั้งยังมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน ได้แก่ คดีเครือข่ายหลงจู๊ หรือ นายสมชาย จุติกิติ์เดชา กับพวก คดีนายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ และ น.ส.บานเย็น ชาญนรา ซึ่งเป็นมารดา กับพวก รวมถึงคดีเครือข่ายพนันออนไลน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ส่วนการดำเนินการในคดีอื่นๆ ยังมีคดีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น คดีเครือข่ายนายไซซะนะ แก้วพิมพา กับพวก การกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เช่น คดีสถานบริการอาบอบนวดนาตารี คดีสถานบริการธารทิพย์อาบอบนวด คดีทัวร์ศูนย์เหรียญ คดีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ได้แก่ คดีนายเจ้า หราน (สัญชาติจีน) กับพวก คดีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิและลักทรัพย์เป็นปกติธุระ ได้แก่ คดีทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด”

พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง กล่าวด้วยว่า กรณีที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจ คือ การยึดทรัพย์หลงจู๊ หรือนายสมชาย จุติกิติ์เดชา กับพวก และ นายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ กับ น.ส.บานเย็น ชาญนรา มารดาและพวก ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐาน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งสิ้นจำนวน 430 รายการ เช่น เงินในบัญชี เงินฝากธนาคาร เครื่องประดับ ทองรูปพรรณ ยานพาหนะ ห้องชุด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 1,200 ล้านบาท พร้อมดอกผล ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 โดยคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม มีมติเห็นชอบให้ยึดและอายัดทรัพย์สินตามที่เสนอ ซึ่งเมื่อสำนักงาน ปปง. ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไป และสำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งคาดว่าน่าจะมีมากกว่า 100 ราย

“ล่าสุดยังตรวจพบว่าเส้นทางการเงินของนายเสี่ยโป้และนายสมชายมีความเชื่อมโยงกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หากธุรกรรมมีความเชื่อมโยงกัน หรือเชื่อมโยงกับผู้ใด อาจเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งมีโทษหนักจำคุก 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท ส่วนความสัมพันธ์ของบุคคลทั้งสองเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวน รายละเอียดของทรัพย์ที่อายัดไว้ไม่สามารถเปิดเผยได้”

ทั้งนี้ ปปง.มีอำนาจยึดอายัดทรัพย์ไว้ 90 และจะเร่งสรุปสำนวนส่งให้อัยการฟ้องต่อศาลแพ่งขอให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน ขณะนี้ยังไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนำหลักฐานมาร้องขอทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดคืน ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายสมชายแต่ไม่พบทรัพย์สินนั้น การทำงานของ ปปง. เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งมีอำนาจเข้าถึงธุรกรรมการเงินของผู้ต้องหา เน้นตรวจสอบทรัพย์สินเป็นตัวตั้งไม่ใช่ตัวบุคคล แต่หากพบว่าทรัพย์สินไหลไปซุกซ่อนอยู่ที่ใดก็ต้องติดตามคืนแผ่นดินทั้งหมด 

ด้าน พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล กล่าวว่า ปปง.สามารถให้ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบยึดอายัดทรัพย์สินในคดีดังกล่าว สามารถยื่นเรื่องเพื่อชี้แจงได้ภายใน 90 วัน ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกระบวนการของกฎหมายได้ การดำเนินงานของ ปปง.เป็นไปตามกฎหมายทุกอย่าง ถ้าผู้ได้รับผลกระทบเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องได้ เรายินดีพิสูจน์ทุกเรื่องในปี 2564 สำนักงาน ปปง. มุ่งสืบสวนขยายผลเพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบูรณาการการทำงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงาน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อความสงบสุข ความมั่นคงของประเทศชาติ ภายใต้ปรัชญาการทำงานที่ว่า ทรัพย์สินใดเป็นของแผ่นดิน ทรัพย์สินนั้นต้องกลับคืนแผ่นดินโดยไม่มีเงื่อนไขด้วยกฎหมายฟอกเงิน ทั้งนี้ หากพบเห็นบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด สามารถโทรแจ้ง หรือสอบถามได้ที่สายด่วน 1710

โดยระหว่างที่มีการแถลงข่าวนั้นปรากฏว่า นายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตนายตำรวจสันติบาล ได้เดินทางมาร่วมฟังการแถลงด้วย ซึ่งหลังจบการแถลงผลงานของ ปปง. นายสันธนะ ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า ตนได้รับมอบอำนาจมาติดตามคดี นายเสี่ยโป้ อานนท์ หลังถูกยึดอายัดทรัพย์คดีบ่อนการพนัน โดย ปปง.แถลงผลยึดอายัดทรัพย์สินรวม 430 รายการ แต่ไม่มีหลักฐานมาชี้แจงรายละเอียดให้รับทราบว่ามีที่มาอย่างไรบ้าง เส้นทางการเงินมาจากไหน และไม่แสดงรายการทรัพย์สินของนายเสี่ยโป้ เพราะทรัพย์สินบางบัญชีเจ้าตัวยังไม่ทราบด้วยว่าเป็นของใครโอนมา หากนายเสี่ยโป้โอนเงินให้เพื่อนคนรู้จักหรือคนในครอบครัวก็จะถูกตรวจสอบด้วยหรือไม่ เหมือนเป็นการใช้กฎหมายละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล

“ยอมรับว่านายเสี่ยโป้เป็นคนชอบเล่นการพนันทั้งออนไลน์และบ่อนในกรุงเทพฯ มีความสัมพันธ์รู้จักกับ นายสมชาย หรือ หลงจู๊ บางครั้งได้โทรศัพท์ขอยืมเงินกันบ้าง แต่ก็คืนนายสมชายทุกครั้ง อย่างไรก็ตามจะยื่นฟ้องต่อศาลกับเจ้าหน้าที่ ปปง.ที่เกี่ยวข้องกับคดีเสี่ยโป้อีกทาง เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของนายเสี่ยโป้และครอบครัว” นายสันธนะ กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม…