ปปร.24 ลุยภูเก็ต มอบเงินบริจาคช่วยหมู่บ้านเด็กโสสะ พร้อมทำกิจกรรม CSR


ปปร.24 ลุยภูเก็ต มอบเงินบริจาคช่วยหมู่บ้านเด็กโสสะ พร้อมทำกิจกรรม CSR

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

7 มี.ค. 2564 14:21 น.

บันทึก
SHARE

นศ.ปปร.24 ลงพื้นที่ภูเก็ต จัดกิจกรรม CSR หมู่บ้านเด็กโสสะ พร้อมบริจาคเงิน 1 ล้านบาท ให้การดูแลเลี้ยงเด็กกำพร้าแบบครอบครัวทดแทนถาวร เพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.64 ที่ จ.ภูเก็ต ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ รองประธานรุ่น ปปร.24 นำคณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24) เข้าเยี่ยมและรวบรวมเงินบริจาคได้จำนวน 1 ล้านบาท ณ หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กของมูลนิธิเด็กโสสะฯ กว่า 700 คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศไทย พร้อมร่วมทำกิจกรรม CSR

ข่าวแนะนำ


ดร.ชัยรัตน์ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่กำพร้าขาดญาติมิตร ในรูปแบบครอบครัวทดแทนถาวร จนเด็กได้รับการศึกษาสูงสุด จนออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเองได้ ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้กล่าวขอบคุณ คณะ ปปร. 24 เป็นอย่างสูง และขออนุโมทนาบุญในการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม.


อ่านเพิ่มเติม…