ประกาศสื่อ เรื่อง การปรับปรุงจํานวนลูกค้าที่ฟื้นฟูกระแสไฟฟ้าแล้วของ FirstEnergy

Oil and Gas 28batch pexels david mcbee 730564 MEDIA ADVISORY Updated Restoration Numbers for FirstEnergy Customers

แอครอน รัฐโอไฮโอ 27 ส.ค. 2566 – บริษัท FirstEnergy Corp. (NYSE: FE) ได้ทําการฟื้นฟูกระแสไฟฟ้าให้กับลูกค้าเกือบ 91% จากจํานวน 466,000 รายในรัฐโอไฮโอและรัฐเพนซิลเวเนียที่ประสบปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องหลังพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรง และพายุทอร์นาโดเข้าถล่มพื้นที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว


FirstEnergy Corp. Logo (PRNewsfoto/FirstEnergy Corp.)

ณ วันนี้ ยังมีลูกค้าที่ประสบปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องอยู่ 43,200 ราย พนักงาน ผู้รับเหมา และทรัพยากรภายนอกกว่า 4,300 คน กําลังทํางานฟื้นฟูกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง

ประมาณการเวลาที่จะฟื้นฟูกระแสไฟฟ้าให้แล้วเสร็จสําหรับแต่ละบริษัทไฟฟ้าได้รับการอัพเดทแล้ว เวลาที่ประมาณการไว้แสดงถึงเวลาที่ส่วนใหญ่ของลูกค้าในแต่ละพื้นที่คาดว่าจะมีกระแสไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ ลูกค้าหลายรายอาจมีกระแสไฟฟ้ากลับมาใช้ก่อนเวลาที่ระบุไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ งานซ่อมแซมที่เหลืออยู่บางส่วนจะทําให้มีลูกค้าเพียงไม่กี่รายได้รับกระแสไฟฟ้ากลับมา ซึ่งทําให้การฟื้นฟูให้แล้วเสร็จทั้งหมดเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน

การอัพเดทโดยแยกตามบริษัทไฟฟ้า:

 • The Illuminating Company: มีลูกค้าประมาณ 164,900 รายในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐโอไฮโอที่ประสบปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องจากพายุ ปัจจุบันยังมีลูกค้า 30,100 รายที่ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ คาดว่าส่วนใหญ่ของลูกค้าจะมีกระแสไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ดังนี้:
  • เที่ยงคืนวันนี้ สําหรับลูกค้าในพื้นที่ Westlake
  • เที่ยงคืนพรุ่งนี้ สําหรับลูกค้าในพื้นที่ Brooklyn และ Strongsville
  • เที่ยงคืนวันอังคารที่ 29 สิงหาคม สําหรับลูกค้าในพื้นที่ Middlefield/Geauga County
  • 4 โมงเย็นวันพุธที่ 30 สิงหาคม สําหรับลูกค้าในพื้นที่ Cleveland, Mayfield, Solon และ Concord/Lake County
 • Ohio Edison: มีลูกค้าประมาณ 185,500 รายในพื้นที่ตอนเหนือและกลางของรัฐโอไฮโอที่ประสบปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องจากพายุ ปัจจุบันยังมีลูกค้า 11,200 รายที่ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ คาดว่าส่วนใหญ่ของลูกค้าจะมีกระแสไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ดังนี้:
  • 2 โมงบ่ายวันนี้ สําหรับลูกค้าในพื้นที่ Lorain County
  • เที่ยงคืนพรุ่งนี้ สําหรับลูกค้าในพื้นที่ Kent, Akron, Medina, Mahoning, Columbiana และ Trumbull
 • West Penn Power: มีลูกค้าประมาณ 50,200 รายในพื้นที่ตะวันตกของรัฐเพนซิลเวเนียที่ประสบปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องจากพายุ ปัจจุบันยังมีลูกค้า 850 รายที่ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ คาดว่าส่วนใหญ่ของลูกค้า West Penn Power จะมีกระแสไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ภายใน 6 โมงเย็นวันนี้

สําหรับข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง กระบวนการฟื้นฟูของ FirstEnergy และคําแนะนําเพื่อความปลอดภัย โปรดเยี่ยมชม 24/7 Power Center ที่ www.firstenergycorp.com/outages ลูกค้าที่ประสบปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องสามารถโทร 1-888-LIGHTSS (1-888-544-4877) หรือส่งข้อความ OUT ไปที่ 544487 เพื่อรายงานปัญหา หรือคลิก “Report Outage” บนเว็บไซต์ www.firstenergycorp.com

แหล่งข่าว FirstEnergy Corp.