ประธานของ EPOW ได้รับการยกย่องเป็นนักธุรกิจดีเด่นในมณฑลกุ้ยโจวเนื่องจากการสนับสนุนที่มีนัยสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี

(SeaPRwire) –   ซีโบ้ ประเทศจีน วันที่ 6 มีนาคม 2024 – บริษัท ซันไรส์ นิว เอเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น (“ซันไรส์”, “บริษัท”, “เรา” หรือ “ของเรา”) (NASDAQ: EPOW) ประกาศวันนี้ว่า นายไฮปิง ฮู ประธานกรรมการบริษัท ได้รับการยกย่องให้เป็น “นักธุรกิจดีเด่นของมณฑลกุ้ยโจว” สําหรับปี ค.ศ. 2021-2023 งานพิธีดังกล่าวซึ่งมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมถึงผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจวเข้าร่วม ยกย่องผลงานและความสามารถของนายฮูในฐานะผู้นําที่เป็นเลิศ พร้อมทั้งยกย่องนางเสียนหยาน เจี๋ย ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของศูนย์วิจัยซันไรส์นิวเอเนอร์จี ให้เป็น “บุคลากรรุ่นใหม่ดีเด่น” ในเขตเมืองเชียนซินนานของกุ้ยโจวจากกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงทางสังคม

ณ วันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 2023 ซันไรส์ได้พัฒนาบุคลากรที่เป็นเลิศรวม 1 คน เป็นผู้อํานวยการสถาบันวิจัย 3 คน เป็นเจ้าหน้าที่บริหารและเทคนิคที่ได้รับการอนุมัติตําแหน่งวิชาชีพระดับกลาง 67 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอัตราส่วนบุคลากรที่พัฒนาขึ้นในท้องถิ่นสูงถึง 80% ซึ่งยืนยันความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาภูมิภาค

“ซันไรส์ให้ความสําคัญสูงสุดกับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี” นายฮูไฮปิง ประธานบริษัทกล่าว “ระหว่างปี ค.ศ. 2021-2023 บริษัทได้จัดอบรมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบุคลากรจํานวน 198 คน และบุคลากรเทคนิคของเราได้ยื่นคําขอสิทธิบัตรจํานวน 56 ฉบับ ซึ่งได้รับการอนุมัติสิทธิบัตรแล้ว 27 ฉบับ รวมถึงสิทธิบัตรคิดค้น 24 ฉบับ สิทธิบัตรการออกแบบ 2 ฉบับ และสิทธิบัตรระหว่างประเทศ 1 ฉบับในประเทศญี่ปุ่น รายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรดังกล่าวเกิน 90 ล้านเหรียญสหรัฐ”

เกี่ยวกับบริษัทซันไรส์นิวเอเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น
บริษัทซันไรส์นิวเอเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น ตั้งอยู่ในเมืองซีโบ้ มณฑลชานตง ประเทศจีน โดยผ่านบริษัทร่วมทุน ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายวัสดุแอโนดกราฟฟิตสําหรับแบตเตอรี่ไลเธียมไอออน บริษัทร่วมทุนกําลังก่อสร้างโรงงานผลิตขนาด 260,543 ตารางเมตรในมณฑลกุ้ยโจวของจีน ซึ่งใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนที่มีราคาถูก ช่วยให้ซันไรส์นิวเอเนอร์จีเป็นผู้ผลิตวัสดุแอโนดกราฟฟิตที่มีต้นทุนต่ําและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย นายไฮปิง ฮู ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมวัสดุแอโนดกราฟฟิตในประเทศจีนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999

ข้อความที่เป็นอนาคต
บางข้อความในการแถลงข่าวนี้เกี่ยวกับคาดการณ์อนาคต นโยบาย แผนงาน เป้าหมาย และความคาดหวังของบริษัทซึ่งถือเป็นข้อความเกี่ยวกับอนาคตตามพระราชบัญญัติการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ประชาชนปี 2538 ข้อความเหล่านี้เกิดจากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์จริง บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะแก้ไขข้อความเหล่านี้เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
บริษัท:
ฝ่ายติดต่อนักลงทุน
อีเมล:

โทรศัพท์: +66 2345 67890

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ