“ประยุทธ์” อวยพรสงกรานต์ ขอคนไทย มีความสุข รักสามัคคี เคร่งมาตรการโควิด


“ประยุทธ์” อวยพรสงกรานต์ ขอคนไทย มีความสุข รักสามัคคี เคร่งมาตรการโควิด

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์

13 เม.ย. 2564 14:18 น.

บันทึก
SHARE

นายกรัฐมนตรี อวยพรผ่านเทศกาลสงกรานต์ 2564 ขอให้คนไทย มีความสุข กำลังกาย กำลังใจ รักและสามัคคีกัน ย้ำ ปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัดช่วงที่โควิด-19 ยังระบาด

วันที่ 13 เม.ย. 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวคำปราศรัยเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 
 
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย มีอัตลักษณ์เฉพาะที่งดงามตามแต่ละภูมิภาค และเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคีกลมเกลียวของคนในครอบครัวและชุมชนอันเป็นอุปนิสัยของคนไทยทุกคนได้อย่างชัดเจน และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยังส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนอยู่นั้น ขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนชาวไทยร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้เป็น “สงกรานต์วิถีใหม่” ที่ยังคงความงดงามตามเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ โดยปฏิบัติตามแนวทางมาตรการของรัฐในการจัดกิจกรรมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เทศกาลนี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขและปลอดภัย ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะทำให้เทศกาลสงกรานต์ในปีนี้เป็นเทศกาลที่ทรงคุณค่า
 
อย่างไรก็ตามในช่วงท้าย พล.อ.ประยุทธ์ ยังอวยพรให้ชาวไทยประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง มีความรักความสามัคคีกัน และเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ.

ข่าวแนะนำ


อ่านเพิ่มเติม…