ผลการประกาศรางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2563 ในวันนักข่าว 5 มี.ค.64


ผลการประกาศรางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2563 ในวันนักข่าว 5 มี.ค.64

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

5 มี.ค. 2564 14:16 น.

บันทึก
SHARE

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2563 ข่าวชมเชย “ข่าวกาฬโลกม้า” ของเดลินิวส์ ส่วน ภาพข่าวยอดเยี่ยม คือ “รักษ์ปลอดภัย” ของ นสพ.บางกอกโพสต์ ขณะที่ นสพ.ไทยรัฐ คว้ารางวัลภาพข่าวชมเชยอันดับ 1 และ 2

มูลนิธิอิศรา อมันตกุล และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประกวดข่าวยอดเยี่ยม และภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล โดยมีพิธีมอบรางวัล ผลการประกวดข่าวและภาพข่าว ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลประจำปี 2563 มีดังนี้

ข่าวแนะนำ

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าว มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 7 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ ดังนี้ 1.ข่าวบอส กระทิงแดง คุกมีไว้ขังเฉพาะคนจนจริงหรือ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2. ข่าว “ม็อบราษฎร” ปลุกฝันคนรุ่นใหม่สู่การพลิกโฉมประเทศ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 3. ข่าว”โควิด-19″ ไวรัสล้างโลก โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 4. ข่าวระวังโรคโลภ… แชร์ระบาด ลวงลงทุน “เก๊” โลกออนไลน์ ตกเหยื่อทุกนาที โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และ 5.ข่าว.”ยุติธรรม” อุ้มทายาทตระกูลดัง สมคบคิด บิดสำนวน ประวัติศาสตร์ศรัทธา… ด่างพร้อย โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 6.ข่าวถอดบทเรียนกาฬโรคม้า บินลัดฟ้าข้ามทวีปคร่าชีวิตม้าไทยครั้งใหญ่ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และ 7.ข่าวเจาะลึกโควิด-19 มหันตภัยไวรัสเขย่าโลก โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ผลการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าว ประจำปี 2563 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม มีรางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่ผลงานข่าว “ข่าวถอดบทเรียนกาฬโรคม้า บินลัดฟ้าข้ามทวีปคร่าชีวิตม้าไทยครั้งใหญ่” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท โดยมีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าว มีจำนวน 50 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 6 ฉบับ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตุกล ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 5 ภาพ ดังนี้ 1. ภาพ “ขบวนเสด็จ” โดยนายกัมพล เสนสอน หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360องศา 2.ภาพ “รับเสด็จใกล้ชิด” โดยนายสุพจน์ ศิลปงาม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 3.ภาพ “รักษ์ปลอดภัย” โดยนายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 4.ภาพ “ฉีดน้ำสลายม็อบ” โดยนายสุพจน์ ศิลปงาม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ 5.ภาพ “ม็อบชนม็อบ” โดยนายภมร มานะพรชัย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ผลการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าว ประจำปี 2563 ผลงานภาพข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ภาพ “รักษ์ปลอดภัย” โดยนายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัล 100,000 บาท ภาพข่าวที่ได้รับรางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ภาพ “ขบวนเสด็จ” โดยนายกัมพล เสนสอน หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360องศา และภาพ “รับเสด็จใกล้ชิด” โดยนายสุพจน์ ศิลปงาม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รับโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

และผลงานภาพข่าวที่ได้รับรางวัลชมเชย ลำดับที่ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ภาพ “ฉีดน้ำสลายม็อบ” โดยนายสุพจน์ ศิลปงาม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ ภาพ “ม็อบชนม็อบ” โดยนายภมร มานะพรชัย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้รับโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท โดยมีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล

อนึ่ง รางวัลอิศรา อมันตกุล ได้มีการจัดประกวดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2515 เพื่อเป็นการรำลึกถึงนายอิศรา อมันตกุล นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ และอดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรก ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการริเริ่มและบุกเบิกงานข่าวเชิงสืบสวนในประเทศไทย.

อ่านเพิ่มเติม…