พบคนนอนขวางคณบดี ไม่ใช่ นศ.วิจิตรศิลป์ ชี้เคลื่อนไหวแฝงการเมือง