พลูริล็อกกําลังเซ็นสัญญามูลค่า 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐ

close up programmer typing keyboard 1 Plurilock Signs US$2.2 Million Contract with U.S. Department of Defense

วันคอร์ด, บริติชโคลัมเบีย–(16 สิงหาคม 2566) – Plurilock Security Inc. (TSXV:PLUR) (OTCQB:PLCKF) และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง (“Plurilock” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการโซลูชันไอเดนติตี้ไซเบอร์เซคิวริตี้สําหรับกําลังคน มีความยินดีประกาศว่าบริษัทได้ลงนามในสัญญามูลค่า 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (ลูกค้า) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

ลูกค้าได้ลงนามในสัญญาหลายฉบับกับ Plurilock และเป็นหนึ่งในลูกค้าภาครัฐของบริษัทในอเมริกาเหนือ บริษัทมีแผนที่จะยังคงเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าดังกล่าวและลูกค้าภาครัฐอื่นๆ

“เรายินดีที่ได้ลงนามในสัญญาใหม่กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา” กล่าวโดย เอเยน แอล. พาเทอร์สัน ซีอีโอของ Plurilock “เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขายของเรา เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับลูกค้าปัจจุบันจากหลายภาคส่วน ซึ่งน่าจะดีต่อการขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้และการปรับปรุงกําไรขั้นต้นจากการเพิ่มโอกาสการขายซ้ําภายในฐานลูกค้าของเรา”

เกี่ยวกับ Plurilock

Plurilock รักษาความปลอดภัยของกําลังคนในยุค AI ผ่านแพลตฟอร์ม Plurilock AI ของตน โดยจัดหาไอเดนติตี้ ความปลอดภัยข้อมูล และระบบควบคุมที่ปลอดภัยเพื่อนําโซลูชัน AI ไปใช้กับลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีการยืนยันไอเดนติตี้ในเวลาจริงที่ถูกจดสิทธิบัตร Plurilock AI ช่วยให้สามารถสร้างโครงสร้างระบบที่ไม่ไว้วางใจและตรวจจับภัยคุกคามด้านไอเดนติตี้ได้ ผ่านกลุ่มธุรกิจโซลูชันของตน Plurilock รวบรวมบริการไอทีชั้นนําจากทั่วโลกและนําเสนอผลิตภัณฑ์ครบวงจรเพื่อให้ทีมงานทั่วโลกสามารถทํางานอย่างปลอดภัยได้ในโลกที่ทํางานระยะไกล

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม https://www.plurilock.com หรือติดต่อ:

เอเยน แอล. พาเทอร์สัน
ซีอีโอ
ian@plurilock.com
416.800.1566

พริต สิงห์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ลงทุน
prit.singh@plurilock.com
905.510.7636

ข้อความที่มองข้างหน้า

ข้อมูลข่าวสารนี้อาจมีข้อความที่มองข้างหน้าบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผน ความตั้งใจ กิจกรรม ผลลัพธ์ หรือการปฏิบัติในอนาคตของ Plurilock หรืออาจเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการดําเนินงานหรือสถานะทางการเงินในอนาคต (รวมถึงข้อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานที่เป็นไปได้) ข้อความที่มองข้างหน้าอาจระบุถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอน และผลลัพธ์หรือเหตุการณ์เหล่านั้นอาจแตกต่างออกไปอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ ข้อความที่มองข้างหน้าดังกล่าวไม่ควรถือว่าเป็นการรับรองว่าผลลัพธ์หรือเหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นจริง

ไม่มีตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกํากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ได้ตรวจสอบหรือแสดงความเห็นชอบต