ระงับสิทธิร้านค้า “เราชนะ” 2,744 ราย รีบแจงข้อเท็จจริงภายใน 14 พ.ค.นี้


ระงับสิทธิร้านค้า "เราชนะ" 2,744 ราย รีบแจงข้อเท็จจริงภายใน 14 พ.ค.นี้

เศรษฐกิจเศรษฐกิจ-นโยบาย

ไทยรัฐออนไลน์

30 เม.ย. 2564 19:34 น.

บันทึก
SHARE

Closed in: 45

กระทรวงการคลัง ระงับสิทธิร้านค้าร่วมโครงการ “เราชนะ” เพิ่มเติมอีกกว่า 2,744 ราย เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง แนะผู้ถูกระงับสิทธิ์แจงข้อเท็จจริงภายใน 14 พ.ค.64

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าในการตรวจสอบผู้ประกอบการตามโครงการเราชนะ ว่า กระทรวงการคลังได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐว่ามีผู้ประกอบการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการเราชนะ

ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมและระงับสิทธิการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการแล้วทั้งสิ้นจำนวน 161 ราย และได้จัดส่งข้อมูลผู้ประกอบการดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ระงับสิทธิชั่วคราวการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการเพิ่มเติมจำนวน 2,744 ราย เนื่องจากตรวจพบธุรกรรมที่มีความผิดปกติและเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการเราชนะ

ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะได้ตรวจสอบการระงับสิทธิ โดยการเข้าใช้แบนเนอร์ “เราชนะ” ในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หากท่านถูกระงับการใช้งาน ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามข้อความแนะนำที่ปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อเข้าสู่กระบวนการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการซึ่งถูกระงับสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงมายังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการเราชนะ) ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว กระทรวงการคลังจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการเราชนะ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการอาจเสียสิทธิในการเข้าร่วมโครงการเราชนะและถูกตรวจสอบขยายผลสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

โฆษกกระทรวงการคลังได้ย้ำว่า กระทรวงการคลังจะเร่งติดตามตรวจสอบประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการอย่างใกล้ชิด จึงขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของกระทรวงการคลังปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของแต่ละโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เสียสิทธิการเข้าร่วมโครงการหรือมาตรการอื่นของรัฐในอนาคต และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3595 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)

อ่านเพิ่มเติม…