ราชทัณฑ์ เร่งทำขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน ลดการใช้ดุลพินิจ จนท.คาดเสร็จ เม.ย.64


ราชทัณฑ์ เร่งทำขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน ลดการใช้ดุลพินิจ จนท.คาดเสร็จ เม.ย.64

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

30 มี.ค. 2564 15:16 น.

บันทึก
SHARE

ราชทัณฑ์ เร่งจัดทำขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน (SOPs) เพื่อลดการใช้ดุลพินิจผู้ทำงาน พร้อมรับคำสั่งศาล ตรวจโควิด-19 กลางดึกไม่เคารพสิทธิพื้นฐานผู้ต้องขัง แต่ไม่ละเมิดกฎหมาย-ไม่ได้ข่มขู่ คุกคาม

วันที่ 30 มี.ค.2564 นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ กล่าวถึงกรณีที่นายอานนท์ นำภา ได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอคุ้มครองความปลอดภัยชีวิตในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาว่า ผู้ร้องถูกข่มขู่ คุกคาม อันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกายตามร้องหรือไม่นั้น

ข่าวแนะนำ

เมื่อวานนี้ (29 มีนาคม 2564) ศาลอาญาได้มีคำสั่ง ภายหลังจากที่ได้พิจารณาไต่สวน เอกสาร วัตถุพยาน รวมถึงการเปิดภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกภาพและเสียงจากกล้องวงจรปิดบริเวณห้องขัง จึงเชื่อได้ว่า การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เป็นการดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 และต้องการแยกการคุมขังยังสถานที่อื่น โดยมิได้มีความมุ่งหมายที่จะข่มขู่ คุกคาม หรือทำอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของผู้ร้องกับพวก เพียงแต่การกระทำของเจ้าพนักงานเรือนจำ แม้จะไม่ได้ถึงขนาดเป็นการล่วงละเมิดต่อกฎหมาย แต่ก็ถือเป็นการกระทำโดยไม่คำนึงถึงสิทธิของผู้ต้องขังอย่างเหมาะสม การดำเนินการตรวจร่างกายผู้ต้องขัง หรือย้ายสถานที่คุมขัง หรือการทำการใดๆ กรมราชทัณฑ์จึงต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม สมควร และเป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิตในฐานะผู้ต้องขัง


กล่าวโดยสรุป ศาลเห็นว่า การดำเนินการของเจ้าพนักงานเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอันกระทบต่อสิทธิของผู้ร้องกับพวกเท่าที่ควร และเห็นควรให้เจ้าพนักงานเรือนจำที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่โดยใช้ความระมัดระวัง เพื่อให้ผู้ร้องกับพวกได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่กฎหมายรับรอง

นายธวัชชัย กล่าวต่อถึงประเด็นที่ต้องพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวว่า ขณะนี้กรมราชทัณฑ์ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการจัดทำ Standard Operating Procedures หรือ SOPs เพื่อเป็นระเบียบกลางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ โดยเฉพาะรายละเอียดขั้นตอนพื้นฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงานให้น้อยลง และให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในเรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งทั่วประเทศ อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่อาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม ให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทบทวนเอกสาร และคำสั่งที่เคยประกาศใช้ เพื่อจัดทำร่าง SOPs และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงกลางเดือนเม.ย.2564 นี้

อ่านเพิ่มเติม…