“วิษณุ” ชี้ ปิดไทม์ไลน์ โควิด-19 ผิดต่อเมื่อทำกับ พนักงานสอบสวนโรค


"วิษณุ" ชี้ ปิดไทม์ไลน์ โควิด-19 ผิดต่อเมื่อทำกับ พนักงานสอบสวนโรค

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์

9 เม.ย. 2564 14:05 น.

บันทึก
SHARE

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้ ปิดไทม์ไลน์ โควิด-19 ผิดเมื่อทำกับพนักงานสอบสวนโรค ยัน เลื่อนทำกฎหมายประชามติ ไม่กระทบร่างแก้รัฐธรรมนูญ

วันที่ 9 เม.ย. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์กรณีที่ประชุมรัฐสภา พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประชามติไม่แล้วเสร็จ ในการประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามัญจะกระทบกับการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ ว่า ไม่เป็นไร กฎหมายดังกล่าวสามารถเลื่อนไปประชุมกันเมื่อสภาเปิดสมัยสามัญวันที่ 22 พ.ค. ได้

เมื่อถามว่า จะกระทบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีการยื่นไปหรือไม่ นายวิษณุ ตอบว่า ร่างของใครก็ตามถ้าไม่มีประเด็นต้องออกประชามติสามารถเดินหน้าได้ เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ระบุว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญหากมีประเด็นเกี่ยวกับ หมวดหนึ่งหมวดสอง วิธีแก้รัฐธรรมนูญ อำนาจหน้าที่องค์กรอิสระ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ ส.ส. ส.ว. ต้องทำประชามติก่อน แต่ถ้าไม่มีประเด็นเหล่านี้ก็จะไม่กระทบ

นายวิษณุ ยังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการปกปิดไทม์ไลน์จะมีความผิดหรือไม่ ว่า การปกปิดหรือแจ้งเท็จ จะมีความผิดก็ต่อเมื่อทำต่อพนักงานสอบสวนโรค เพียงแต่เจ้าหน้าที่สอบสวนโรคของรัฐเมื่อรับทราบไทม์ไลน์แล้วควรเปิดเผยให้ประชาชนทราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ประชาชนระวังตัว แต่การจะเปิดไทม์ไลน์ต่อประชาชนหรือไม่ ถือเป็นเรื่องส่วนตัว

อ่านเพิ่มเติม…