สถ.ขอความร่วมมือ อปท.ดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 ในตลาดทุกแห่งอย่างเคร่งครัด


สถ.ขอความร่วมมือ อปท.ดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 ในตลาดทุกแห่งอย่างเคร่งครัด

ข่าวสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

26 มี.ค. 2564 13:53 น.

บันทึก
SHARE

วันนี้ 26 มีนาคม 2564 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ได้มอบหมายให้ สถ. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่ง ที่มีตลาดในเขตพื้นที่ กำกับติดตามการบริหารจัดการในตลาดให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดอธิบดี สถ. กล่าวว่า ขอความร่วมมือจาก อปท. ทุกแห่งที่มีตลาดในเขตพื้นที่ ดำเนินการตามมาตรการ DMHTT ซึ่งประกอบด้วย การเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการ ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ พร้อมทั้งขอให้ดูแลและรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในตลาดและจัดระเบียบตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาล จัดให้มีการลงทะเบียนผู้ค้าที่เข้ามาค้าขายภายในตลาด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้น.

อ่านเพิ่มเติม…