สธ. สั่ง รพ.เอกชน ระงับโฆษณาจองวัคซีนโควิด-19 ย้ำผิดกฎหมาย ยังไม่อนุญาต


สธ. สั่ง รพ.เอกชน ระงับโฆษณาจองวัคซีนโควิด-19 ย้ำผิดกฎหมาย ยังไม่อนุญาต

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

28 มี.ค. 2564 14:54 น.

บันทึก
SHARE

กระทรวงสาธารณสุข สั่ง รพ.เอกชน ระงับการโฆษณาจองวัคซีนโควิด-19 ผิด พ.ร.บ.สถานพยาบาล ย้ำ ยังไม่อนุญาตให้สถานพยาบาลทุกแห่งเปิดจองวัคซีนทุกกรณี

วันที่ 28 มี.ค. 2564 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สัมภาษณ์ว่า กรณีพบโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งมีการโฆษณาเปิดจองวัคซีนโควิด-19 โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวน 500 บาทต่อคน ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายมาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ถือเป็นการโฆษณาการประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ไม่ได้รับอนุญาต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลสถานพยาบาลเอกชน จึงส่งหนังสือไปยังสถานพยาบาลดังกล่าวเพื่อให้ระงับการเผยแพร่การโฆษณา และทางโรงพยาบาลได้รับทราบเรื่องแล้ว

ข่าวแนะนำ


ทางด้าน นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ให้สัมภาษณ์ว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้วพบว่ามีการโฆษณาเปิดจองวัคซีนโควิด-19 ผ่านช่องทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และมีการคัดลอกนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อยังเว็บไซต์และเฟซบุ๊กอื่นๆ จริง จึงแจ้งให้ผู้รับอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลเอกชนดังกล่าวเข้าพบและสั่งระงับการโฆษณาทันที โดยสถานพยาบาลดังกล่าวยินดีให้ความร่วมมือ ยินยอมระงับการโฆษณาในทุกช่องทางแล้ว

อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุข ยังไม่อนุญาตให้สถานพยาบาลทุกสังกัด รวมถึงเอกชน เปิดให้ประชาชนจองวัคซีนในทุกกรณี เนื่องจากยังอยู่ในสภาวะฉุกเฉิน หากพบเห็นการโฆษณาขอให้นำหลักฐานแจ้งมายังกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานพยาบาลตั้งอยู่ทันที เพื่อป้องกันประชาชนหลงเชื่อ.

อ่านเพิ่มเติม…