สพฐ.รับลูก “ตรีนุช” ลุย 7 นโยบายรูปธรรมเร่งด่วน


สพฐ.รับลูก “ตรีนุช” ลุย 7 นโยบายรูปธรรมเร่งด่วน

ข่าวสังคม

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

1 เม.ย. 2564 14:37 น.

บันทึก
SHARE

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้นำข้อสั่งการ 12 นโยบายการศึกษาของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ มาผลักดันสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะนโยบาย Quick Win 7 ที่เป็นวาระเร่งด่วน ได้แก่ ความปลอดภัยของผู้เรียน หลักสูตรฐานสมรรถนะ บิ๊กดาต้า ขับเคลื่อน ศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา พัฒนาทักษะทางอาชีพ การศึกษาตลอดชีวิต และการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่ง สพฐ.ได้นำมาดูในรายละเอียดแล้วพบว่า สพฐ.เป็นเจ้าภาพหลักอยู่ 5 เรื่อง

ดังนั้น สพฐ.จะหยิบในเรื่องเหล่านี้มาขับเคลื่อนในระยะเร่งด่วน เพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ สพฐ.ยึดเป็นนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนงานที่จะต้องทำให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัย โดยเรื่องนี้เชื่อว่าจะนำไปสู่การเชื่อมโยงรูปแบบการทำงานระบบ TRUST ด้านความไว้วางใจของ รมว.ศธ.ที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนผู้ปกครอง และสังคม กลับมาเชื่อมั่นในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ข่าวแนะนำ

เลขาธิการ สพ.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สพฐ.ตลอด 6 เดือนว่าทุกมิติที่ทำงานมาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นกิจกรรมใดของ สพฐ.ที่เกิดความพึงพอใจ และมีประเด็นใดที่ยังต้องแก้ไขอีก เพื่อนำมาประมวลผลการทำงานต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม…