สสก.1 ชัยนาท ตั้งเป้ายกระดับส้มโอขาวแตงกวา หวังส่งขายต่างประเทศ


สสก.1 ชัยนาท ตั้งเป้ายกระดับส้มโอขาวแตงกวา หวังส่งขายต่างประเทศ

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

9 เม.ย. 2564 14:03 น.

บันทึก
SHARE

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท หนุนแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรีวางแผนการผลิต จนถึงส่งขายต่างประเทศฉลุย พร้อมแปรรูปเพิ่มมูลค่าหลากหลาย

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.64 นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท (ผอ.สสก.1 ชัยนาท) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท ได้นำนโยบายระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งมีเป้าหมาย 5 ด้าน คือลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพการผลิต บริหารจัดการ และเพิ่มช่องทางการตลาด มาขับเคลื่อนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคกลาง ซึ่งมีสินค้าแปลงใหญ่หลากหลายชนิด ส้มโอขาวแตงกวาเป็นอีกพืชหนึ่งที่มีเกษตรกรใน จ.ชัยนาท รวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่ เช่น กลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรี เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในพื้นที่ อ.สรรคบุรี ที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เครื่องมือทำการเกษตร ความรู้ทางวิชาการด้านการผลิต และสร้างอำนาจต่อรองเรื่องราคาผลผลิต โดยสำนักงานเกษตร จ.ชัยนาท และสำนักงานเกษตร อ.สรรคบุรี ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิตและแปรรูปผลผลิต รวมถึงรวมกันเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวา อ.สรรคบุรี ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เมื่อปี 2562 และพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตส้มโอขาวแตงกวา อ.สรรคบุรี จนปัจจุบันมีสมาชิก 67 ราย มีพื้นที่ปลูกส้มโอ 368.25 ไร่ ผลผลิตที่ได้ 657,450 กก./ปี ราคาเฉลี่ย 40 บาท/กก.

ข่าวแนะนำ


“การขับเคลื่อนให้ 1 นวส. (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) มี 1 แปลงใหญ่ต้นแบบ เป็น 1 ใน 16 ภารกิจ+1 ตามแนวคิดการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก หรือ Chai Nat (Zone 1) Agromodel ที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท ใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจหลักของกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ คาดว่าในปี 2565 จะมีแปลงใหญ่ต้นแบบไม่น้อยกว่า 415 แปลง ตามจำนวนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลทั้ง 9 จังหวัดภาคกลาง” นายวีระชัย กล่าว.


นายสุชาติ อ่อนดำ เกษตรจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า จากการรวมกันเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลงจากเดิม 14,979 บาท/ไร่ เหลือ 13,000 บาท/ไร่ ผลผลิตจาก 1,800 กก./ไร่ เพิ่มเป็น 2,000 กก./ไร่ มีสมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 20 ราย และได้รับ GI จำนวน 7 ราย ซึ่งกลุ่มมีเป้าหมายให้สมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง 2 ประเภททุกราย โดยผลผลิตที่ได้กลุ่มจะส่งขายทั้งในประเทศ เช่น ตลาดไท และต่างประเทศ เช่น จีน รวมถึงตลาดซื้อขายล่วงหน้า นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ชาจากใบยอดอ่อนส้มโอ โลชั่นบำรุงผิวจากเปลือกและดอกส้มโอ สบู่จากเปลือกส้มโอ เปลือกส้มโอฉาบ แยมส้มโอ ยากันยุงจากเปลือกส้มโอ อีกทั้งยังจำหน่ายกิ่งพันธุ์ดีที่ผ่านการรับรองจากสวนส้มโอ จ.ชัยนาท เป็นต้น กลุ่มยังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งเรียนรู้การปลูกส้มโอขาวแตงกวา จ.ชัยนาท อีกด้วย โดยสำนักงานเกษตรอ.สรรคบุรี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูก ดูแลรักษา จัดการศัตรูพืช เก็บเกี่ยว และจัดการหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น ใช้โซลาร์เซลล์สูบน้ำประหยัดต้นทุนไฟฟ้า ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และใช้สมุนไพรป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช ที่ช่วยลดต้นทุนใช้สารเคมีจากเดิม 500 บาท/ไร่ เหลือเพียง 200 บาท/ไร่ รวมถึงการใช้ขี้แดดนาเกลือที่มีธาตุอาหารฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมมาใส่เพิ่มความหวานให้กับส้มโอ ซึ่งให้ผลดีอย่างมาก.

อ่านเพิ่มเติม…