สสจ.นนทบุรี แจง คลัสเตอร์สถานบันเทิงและผู้ใกล้ชิดติดโควิดรวม 9 ราย


สสจ.นนทบุรี แจง คลัสเตอร์สถานบันเทิงและผู้ใกล้ชิดติดโควิดรวม 9 ราย

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

4 เม.ย. 2564 14:30 น.

บันทึก
SHARE

เครดิตภาพ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี

สสจ.นนทบุรี แจงกรณีพบผู้ติดโควิด-19 ที่มีการระบาดของคลัสเตอร์สถานบันเทิงและผู้ใกล้ชิดระหว่าง 29 มี.ค. – 2 เม.ย. รวมทังหมด 9 ราย แบ่งเป็น 3 รุ่น และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 65 ราย กำชับการ์ดอย่าตก

ข่าวแนะนำ

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 เม.ย.64 นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า การระบาดของคลัสเตอร์สถานบันเทิงและผู้ใกล้ชิดในระหว่างวัน 29 มีนาคม – 2 เมษายน กลุ่มนี้มีผู้ติดเชื้อจำนวน 9 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 89 มีอาการ 8 ราย ร้อยละ 89 ส่วนมากที่พบคือ ระคายคอ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น อายุเฉลี่ย 37 ปี อยู่ในวัยทำงาน ประวัติเสี่ยง คือ เที่ยวสถานบันเทิง และรับประทานอาหารร่วมกัน และพูดคุยกันใกล้ชิด โดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย

นพ.สฤษดิ์เดช กล่าวว่า โดยผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นหญิงไทยอายุ 25 ปี อาชีพพนักงานเทศบาล ไปสถานบันเทิง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ร่วมกับเพื่อนอีก 2 ราย ซึ่งต่อมาตรวจพบเชื้อเช่นกัน โดยผู้ป่วยรายนี้และเพื่อน นำเชื้อไปติดกับผู้ใกล้ชิด 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก เป็นผู้ใกล้ชิดในสถานที่ทำงานในเทศบาลเดียวกัน จำนวน 2 ราย คือผู้ป่วยรายที่ 200 และ 203 โดยผู้ป่วยรายที่ 200 และ 203 ทำงานห้องเดียวกัน โดยต่อมาผู้ป่วยรายที่ 200 ได้นำเชื้อไปติดกับผู้ป่วยอีก 1 ราย คือ ผู้ป่วยรายที่ 204 ซึ่งเป็นหัวหน้างาน จากการพูดคุยงาน 30 นาที โดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย ส่วนผู้ป่วยรายที่ 203 ได้นำเชื้อไปติดคนใกล้ชิดในครอบครัว ได้แก่ มารดา และน้าสาวของตนเอง คือ ผู้ป่วยรายที่ 208 และ 207 ตามลำดับ รวมกลุ่มแรก มีผู้ติดเชื้อจำนวน 6 ราย


นพ.สฤษดิ์เดช กล่าวอีกว่า กลุ่มที่ 2 เกิดจากผู้ป่วยรายที่ 205 ซึ่งไปสถานบันเทิงพร้อมกับ ผู้ป่วยรายที่ 202 ได้นำเชื้อไปติดกับผู้ป่วย 1 ราย คือ เพื่อนร่วมงานที่บริษัทใน อ.บางบัวทอง ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่ 206 ต่อมาผู้ป่วยรายนี้ จึงนำเชื้อไปติดกับคนใกล้ชิดในครอบครัว คือ สามีของตนเอง 1 ราย รวมกลุ่มที่ 2 มีผู้ติดเชื้อจำนวน 3 ราย

โดยการระบาดครั้งนี้ เป็นการติดต่อจากผู้สัมผัสใกล้ชิด รวม 9 ราย โดยเป็นการติดเชื้อต่อถึง 3 รุ่น รุ่นแรก 2 ราย รุ่นที่ 2 จำนวน 3 ราย และรุ่นที่ 3 จำนวน 4 ราย ทั้งนี้ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า 65 ราย ซึ่งได้เข้าสู่กระบวนการกักตัว ตรวจหาเชื้อ และสังเกตอาการแล้ว นอกจากนี้แล้ว ผู้ป่วยยังมีประวัติเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างไป ในต่างจังหวัด ซึ่งต้องประสานกับจังหวัดที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนและควบคุมโรค เช่น กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี อ่างทอง สิงห์บุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว เป็นต้น จึงอยากให้ประชาชนมีการระมัดระวัง


ขณะนี้ใกล้เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะมีการเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะสถานบันเทิงหลายแห่ง เป็นจุดเสี่ยงแพร่ระบาดโรคได้ ดังนั้น ปัจจัยเสี่ยงที่ชัดเจน คือ คลุกคลีใกล้ชิด ไม่สวมหน้ากากอนามัย ทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่มร่วมกัน ทั้งครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เที่ยวด้วยกัน จึงขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัดในสถานที่เสี่ยงต่างๆ ทั้งตลาด สถานบริการ สถานบันเทิง ร้านอาหาร และที่สำคัญประชาชน ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตัวป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการ DMHTT ด้วย.

อ่านเพิ่มเติม…