สํานักงานคณะกรรมการบริหาร WMC: เขตอนุวีเสริมสร้างขีดความสามารถนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อดึงดูดบริษัทข้ามชาติ

29 6 Office of the Executive Committee of the WMC: Anhui Strengthens Scientific and Technological Innovation Capacity to Attract Multinational Enterprises

เหอเฝย, 23 ก.ย. 2566 — บริษัทข้ามชาติเป็นกําลังสําคัญในการสร้างเศรษฐกิจโลกแบบเปิด การประชุมเจรจาธุรกิจของบริษัทข้ามชาติในงาน World Manufacturing Convention (WMC) ปี 2566 จัดขึ้นในช่วงบ่ายวันที่ 20 กันยายน ที่ เหอเฝย การประชุมเจรจาธุรกิจครั้งนี้ส่งผลให้เกิดโครงการความร่วมมือ 33 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 15.6 พันล้านหยวน

ฐานการผลิตรถกระบะหรูหลังคาสูงของ Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd.

Volkswagen, Continental, NIO, Corning, Saint-Gobain และบริษัทข้ามชาติอื่นๆ ยังคงขยายการลงทุนใน อานฮุย BEA, HSBC, Mizuho, Standard Chartered, Nanyang Commercial Bank และสถาบันการเงินระหว่างประเทศอื่นๆ ได้เข้ามาวางกลยุทธ์ใน อานฮุย ตามข้อมูล ณ สิ้นปี 2565 มีบริษัทที่ได้รับเงินลงทุนจากต่างประเทศมากกว่า 4,600 แห่งตั้งอยู่ในอานฮุย และบริษัท ฟอร์บส์ 500 จํานวน 89 แห่งได้จัดตั้งบริษัท 180 แห่งใน อานฮุย โดยบริษัทที่ได้รับเงินลงทุนจากต่างประเทศมีส่วนร่วม 23% ของการนําเข้าและส่งออกของ อานฮุย

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นบัตรนิยมที่สวยงามที่สุดของ อานฮุย ดาวเทียมควอนตัมโลกแรก “Mozi” ไมโครสโคปควอนตัมเชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลก และสถิติโลกอีกมากมายถูกสร้างขึ้นใน อานฮุย ตามสถิติ อานฮุย มีสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพ 23.7 ฉบับต่อประชากร 10,000 คน ด้วยมหาวิทยาลัย 121 แห่ง สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 7,074 แห่ง และโรงเรียนอาชีวศึกษา 324 แห่ง อานฮุย จึงมีทรัพยากรนวัตกรรมอย่างมาก สิ่งอํานวยความสะดวกทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่กําลังรวมกลุ่มกัน ห้องปฏิบัติการแห่งชาติหลักได้วางแผนใน อานฮุย การก่อสร้าง Hefei Comprehensive National Science Center เร่งดําเนินการ และ Hefei-Wuhu-Bengbu National Independent Innovation Demonstration Zone พัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉลี่ยมีการจัดตั้งบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งชาติใหม่ประมาณ 11 แห่งต่อวัน

อานฮุย ยังเป็นฐานการผลิตสําคัญของ จีน มีหมวดอุตสาหกรรมทั้งหมด 41 หมวด ซึ่ง 14 อุตสาหกรรมมีมูลค่าผลผลิตมากกว่า 100 พันล้านหยวน และการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และจอ LCD นําหน้าประเทศ ตามสถิติ กลุ่มอุตสาหกรรมไอทีรุ่นใหม่ ยานยนต์และชิ้นส่วน การผลิตอุปกรณ์ และวัสดุใหม่ มูลค่ากว่า 4 ล้านล้านหยวน กําลังถูกสร้างขึ้น โดยอุตสาหกรรมยานยนต์ “ระดับบน” รวบรวมโรงงานประกอบรถยนต์สําเร็จรูป 7 แห่ง มีผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่มากกว่า 1,100 แห่งที่มีขนาดใหญ่กว่ามาตรฐาน การส่งออกรถยนต์ที่มีแบรนด์อิสระสูงสุดใน จีน

การรวมตัวของ อานฮุย เข้าสู่ระบบห่วงโซ่อุปทานโลกในช่วงปีที่ผ่านมามีประสิทธิภาพ ในเจ็ดเดือนแรกของปี 2566 การใช้เงินทุนจากต่างประเทศจริงในอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีข