หนุ่มหาย 4 เดือน พบอีกทีเหลือแต่โครงกระดูกในป่า มีหมาหอนในจุดตาย