หมอยง เผย ผู้ป่วยเส้นเลือดโป่งพองแตกเสียชีวิต ไม่เกี่ยวกับฉีดวัคซีนโควิด


หมอยง เผย ผู้ป่วยเส้นเลือดโป่งพองแตกเสียชีวิต ไม่เกี่ยวกับฉีดวัคซีนโควิด

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

26 มี.ค. 2564 14:43 น.

บันทึก
SHARE

หมอยง เผย ผู้ป่วยเส้นเลือดในท้องโป่งพองแตกเสียชีวิต ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แนะฟังข้อมูลสรุปทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุและผล

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความว่า “โควิดวัคซีน” อาการที่เกิดร่วมด้วย อาการข้างเคียงที่เป็นข่าว

ข่าวแนะนำ

การเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิดในประเทศไทย ผู้ป่วยมีเส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง ที่เป็นมานานแล้ว (Aortic aneurysm) ที่พบได้ในผู้สูงอายุ และถ้าไม่ได้ตรวจทางรังสี อย่างละเอียด จะไม่รู้เลยว่าเป็น และเส้นเลือดนี้พร้อมที่จะแตกได้ทุกเมื่อ เนื่องจากเป็นเส้นเลือดแดงใหญ่ ถ้าเกิดการแตกจะมีเลือดออกจำนวนมาก และเสียชีวิตทันที เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนมาก

ในผู้ป่วยรายนี้ได้รับวัคซีนและมีอาการดังกล่าว จึงตัดสินได้ค่อนข้างง่าย ว่าอาการดังกล่าวเป็นอาการที่เป็นมาก่อนนานแล้ว เพิ่งมาแสดงอาการ เพราะการแตกของเส้นเลือด จึงไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนอย่างแน่นอน เกิดขึ้นได้เองอยู่แล้ว โรคนี้พบได้ในผู้ที่มีอายุมาก และพบได้ในคนปกติอยู่แล้ว ถึงแม้ไม่ได้ฉีดวัคซีน

ดังนั้นในทำนองเดียวกัน เมื่อฉีดวัคซีนแล้วป่วยเป็นโรคอย่างอื่นที่ทำให้ต้องนอนโรงพยาบาล ก็จะหาสาเหตุว่าเกิดในภาวะปกติหรือเป็นผลของวัคซีน การฉีดวัคซีนในหมู่มาก โดยเฉพาะทั่วโลกฉีดไปแล้วประมาณ 500 ล้านโดส ก็ต้องพบเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น และมีผู้เสียชีวิตหลังให้วัคซีนอย่างแน่นอน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องฟังข้อมูลสรุปทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุและผล.

ข้อมูลจาก แฟนเพจ Yong Poovorawan

อ่านเพิ่มเติม…