“อนุชา” เปิดประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน มุ่งเดินหน้าประชาคมดิจิทัล


"อนุชา" เปิดประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน มุ่งเดินหน้าประชาคมดิจิทัล

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์

12 มี.ค. 2564 14:08 น.

บันทึก
SHARE

“อนุชา” คณะผู้แทนไทยเปิดการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 พร้อมนำอาเซียนมุ่งเดินหน้าประชาคมดิจิทัล ขยายโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในทุกกลุ่ม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 มี.ค.64 ที่กรมประชาสัมพันธ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะผู้เทนไทยเป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “สานต่อประชาคมดิจิทัล ครอบคลุมเพื่อโอกาสของคนทุกกลุ่ม” ในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผ่านระบบทางไกล ซึ่งมีรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียน และสำนักงานเลขาธิการอาเซียนร่วมประชุม

ข่าวแนะนำ


รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เห็นความสำคัญของหน่วยงานด้านสื่อและสารนิเทศของอาเซียน เชื่อในบทบาทความสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของอาเซียนมาโดยตลอด ที่ผ่านมาประเทศสมาชิกได้ร่วมดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมืองอาเซียน ซึ่งในช่วงที่ไทยเข้ามารับตำแหน่งประธานด้านสื่อและสารนิเทศอาเซียนในเดือนมิถุนายน 2563 เป็นช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายบทบาทของสื่อและสารนิเทศ ในการจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ขณะที่ประเทศคู่เจรจาได้ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์มีการให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการสนับสนุนรูปแบบอื่น เป็นสิ่งพิสูจน์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาที่ไม่ใช่หุ้นส่วนเพียงทางยุทธศาสตร์แต่เป็นความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ยาวนาน


รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมในฐานะผู้ขับเคลื่อนนโยบายด้านสารนิเทศ ในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องช่วยกันส่งเสริมการรับรู้ เข้าถึง และใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อประชาชนทุกกลุ่ม ตามแนวความคิดของการเป็นประชาคมอาเซียน คือ เราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งในการส่งมอบอนาคตที่ดีสำหรับคนรุ่นหลังต่อไป


สำหรับการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “ASEAN A Digital Community with Accessibility for All” และประเทศสมาชิกจะได้ร่วมพิจารณาร่างกรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านดิจิทัลสำหรับพลเมืองอาเซียน เพื่อนำไปปรับใช้กับการพัฒนาและส่งเสริมงานด้านสื่อและสารนิเทศของประเทศสมาชิกต่อไป

อ่านเพิ่มเติม…