เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดโควิด-19 ในเรือนจำนราธิวาส


เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดโควิด-19 ในเรือนจำนราธิวาส

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

4 เม.ย. 2564 13:06 น.

บันทึก
SHARE

โควิด-19 ระบาดในเรือนจำนราธิวาส เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนาม ให้ จนท.ที่เสี่ยงสูงกักตัวที่บ้าน 14 วัน ส่วนโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ งดรับผู้ป่วย Refer ชั่วคราวขั้นต่ำ 48 ชั่วโมง

รายงานข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พบในเรือนจำกลาง จ.นราธิวาส แจ้งว่า จากกรณีพบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 6 ราย ซึ่งเป็นผู้ต้องขัง 5 คน และผู้คุม 1 คน จากเรือนจำกลางนราธิวาส ที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมประกวดผลงานด้านการต่อต้านยาเสพติดของกรมราชทัณฑ์ ที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นั้น

ข่าวแนะนำ

ล่าสุด นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส ได้ออกหนังสือที่ นธ.0032.2/ว เรื่อง ของดให้บริการรับส่งต่อผู้ป่วย Refer แจ้งไปยังผู้อำนวยการ รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป และ รพ.ชุมชนทุกแห่ง ใจความว่า สืบเนื่องด้วยโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ มีการสัมผัสการติดเชื้อและเพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 อันเนื่องจากการระบาดจากหน่วยภายนอก ขณะเดียวกันมีการแพร่เชื้อภายในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ทำให้เจ้าหน้าที่จำนวนมากสัมผัสโรค และอาจเกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19


ในการนี้ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จึงของดให้บริการรับผู้ป่วย Refer ส่งเข้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เป็นเวลา 48 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย ขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือโรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลข้างเคียงช่วยรับการส่งต่อโดยตรง ณ โรงพยาบาลของท่านแต่ละโซน เพื่อลดการติดเชื้อของผู้ป่วยนอกเขต ไม่ให้กระจายออกไปนอกพื้นที่ ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ยังรับให้คำปรึกษาใน First AIDS เช่นเดิม ซึ่งแผนการส่งต่อภายใน 48 ชั่วโมง จะพิจารณาดังนี้

1.โรงพยาบาลยะลา ช่วยรับโซนโรงพยาบาลรือเสาะ และโรงพยาบาลศรีสาคร 2.โรงพยาบาลสุไหงโกลก ช่วยรับโซนโรงพยาบาลตากใบ โรงพยาบาลระแงะ โรงพยาบาลจะแนะ และโรงพยาบาลเจาะไอร้อง 3.โรงพยาบาลปัตตานี ช่วยรับโซนโรงพยาบาลยี่งอ โรงพยาบาลบาเจาะ และโรงพยาบาลไม้แก่น โดยให้ประสานโรงพยาบาลปลายทางก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ระลอก 3 เป็นเพศชาย อายุ 25 ปี สัญชาติไทย เดินทางเข้าไปที่ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ และผลตรวจหาเชื้อเป็นบวก ขณะนี้นอนรักษาตัวที่ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์

ทางด้านเรือนจำจังหวัดนราธิวาสได้รายงานสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง เมื่อวันที่ 2 เม.ย.64 ดังนี้

1.ตรวจพบผู้ต้องขังร่วมกิจกรรมการต่อต้านยาเสพติดที่ จ.สุราษฎร์ธานี ติดเชื้อโควิคจำนวน 4 ราย โดยเรือนจํากลางสุราษฎร์ธานี แจ้งว่า ผลการตรวจผู้ต้องขังเรือนจำ จ.นราธิวาส ที่ไปร่วมกิจกรรมทั้ง 4 คน เบื้องต้นผลเป็นบวกติดโควิด เจ้าหน้าที่อีก 4 คนผลเป็นลบ
2.การปฏิบัติเมื่อผู้ต้องขังดังกล่าวกลับมาที่เรือนจำแล้วจะรายงานให้สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสทราบ เพื่อดำเนินการรักษาอาการตามความเห็นแพทย์ต่อไป แต่หากไม่ต้องส่งตัวไปนอนที่โรงพยาบาล จะให้กักตัวที่ห้องแยกโรคแดน 6 แรกรับในส่วนของเจ้าหน้าที่ แม้จะตรวจไม่พบในเบื้องต้น แต่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดมีความเสี่ยงสูง เมื่อกลับมาถึงเรือนจำจะให้กักตัวที่บ้านพักเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการที่กรมราชทัณฑ์ และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
3.กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 14 ราย ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 โดยเคร่งครัด กล่าวคือ ขณะอยู่บ้านพักให้แยกห้องนอนกับบุคคลในบ้านให้เว้นระยะห่าง 1.5 ถึง 2 เมตร ไม่รับประทานอาหารร่วม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะพบปะผู้คนทั้งในบ้านและนอกบ้าน
4.เจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าตรวจหาเชื้อโดยวิธีการ Swab จากผู้ต้องขังจำนวน 119 คน และเจ้าหน้าที่เรือนจำจำนวน 65 คน รวมเป็นจำนวน 184 คน และในวันที่ 3 เม.ย.64 ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ได้เข้าตรวจผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยงเพิ่มอีกทั้งแดน 5 แดนที่พบผู้ต้องขังป่วย และแดน 6


นอกจากนี้ การประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ตามข้อ 4 เมื่อช่วงเย็น ได้กำหนดให้ทางเรือนจำจัดเตรียม สถานที่เป็นโรงพยาบาลสนาม จำนวน 1 แห่ง ซึ่งเรือนจำได้กำหนดให้แดน 2 สถานพยาบาล เป็นโรงพยาบาลสนาม กรณีมีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดจำนวนมาก ซึ่งแดน 2 พยาบาล สามารถรองรับผู้ต้องขังได้ประมาณ 200 คน ส่วนกรณีมีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดเกิน 200 คน ที่เเดน 2 สถานพยาบาลจะรองรับได้ เรือนจำได้กำหนดใช้แดน 6 แรกรับ เป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งจะรองรับผู้ต้องขังป่วยทั้งหมดได้ประมาณ 691 คน

อย่างไรก็ตาม รายงานแจ้งว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายหน่วยงานของ จ.นราธิวาส ทั้งจากสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านยาเสพติดของ จ.นราธิวาส กำลังอยู่ระหว่างการรายงานตัว และแจ้ง Timeline รวมทั้งเข้าระบบการคัดกรองตามกระบวนการของกระทรวงสาธารณสุข


นอกจากนี้เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 สภ.เมืองนราธิวาส ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.นราธิวาส ว่า ผลการตรวจหาเชื้อโควิดจากผู้ต้องหาต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ที่ควบคุมตัวที่ สภ.เมืองนราธิวาส เพื่อรอผลักดันกลับประเทศ จำนวน 7 ราย ผลการตรวจหาเชื้อเป็นบวกทั้งหมด และได้ส่งตัวทั้ง 7 รายไปเข้ารับการรักษาที่ รพ.ระแงะแล้ว.

อ่านเพิ่มเติม…