เนวิเกตการถอนตัวโอกาสของหุ้นไมโครซอฟท์

Microsoft-Stock

การพัฒนาของหุ้น Microsoft (NASDAQ: MSFT) ในปีนี้มีการพัฒนาที่น่าประทับใจถึง 34% อย่างไรก็ตาม ความสําเร็จนี้อาจดูน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานของบางบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อื่น ๆ ผลตอบแทนของ Microsoft แพ้การพัฒนของ Nasdaq QQQ Invesco ETF (QQQ) ซึ่งมีการเติบโตถึง 38% ในปี 2566 นอกจากนี้ หุ้น FAANG ทั้ง 5 บริษัทยังมีผลตอบแทนสูงกว่า MSFT กับ Apple (NASDAQ: AAPL) เติบโต 37.5% Netflix (NASDAQ: NFLX) เติบโต 43.8% Alphabet (NASDAQ: GOOGL) เติบโต 46.5% Amazon (NASDAQ: AMZN) เติบโต 65% และ Meta Platforms (NASDAQ: META) นําด้วยการเติบโตถึง 151%

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของความกังวลเศรษฐกิจมหภาค รวมถึงการปรับลดความเชื่อมั่นจาก Fitch และ Moody’s และข้อมูลเศรษฐกิจจากจีนที่อ่อนแอ ก็ได้กดดันความต่อเนื่องของการพัฒนาตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมา สําหรับ Microsoft นี้ได้นําไปสู่การลดลง 12% จากระดับสูงสุด 52 สัปดาห์ที่ 366.78 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ด้วยบริบทดังกล่าว คําถามที่เกิดขึ้นคือ ตอนนี้เป็นโอกาสเหมาะสมหรือไม่ที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีนอก FAANG นี้ที่ราคาลดลง เรามาศึกษาผลการดําเนินงานล่าสุดของยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์ และพิจารณาว่าการลงทุนในหุ้น MSFT ในราคาปัจจุบันเป็นเรื่องแนะนําไหม

วิเคราะห์หุ้น Microsoft: ซื้อ ขาย หรือถือ

ในไตรมาสที่ 4 ของปีบัญชี 2566 (สิ้นสุดเดือนมิถุนายน) Microsoft ประกาศรายได้ 56.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบปีก่อน กําไรสุทธิปรับปรุงก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจถึง 20% เป็น 2.69 ดอลลาร์ต่อหุ้น Microsoft สามารถเกินคาดการณ์รายได้ 55.4 พันล้านดอลลาร์ และกําไรต่อหุ้น 2.55 ดอลลาร์

ในไตรมาสที่ 4 ธุรกิจเนื้อหาอัจฉริยะของ Microsoft เติบโต 26% เมื่อเทียบปีก่อน แต่อัตราการเติบโตของรายได้ได้ชะลอตัวลงในไตรมาสล่าสุด เนื่องจากการใช้จ่ายขององค์กรลดลงในสภาวะเศรษฐกิจที่ยากลําบาก

ย้อนกลับไป 10 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งของ Microsoft เป็นปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้บริษัทเติบโต ผู้บริหาร Microsoft ยืนยันในการประชุมผลประกอบการว่า รายได้จาก Microsoft Cloud สามารถเกิน 110,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี พัฒนาขึ้น 27% จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเนื้อหาอัจฉริยะ Azure สามารถสร้างรายได้เกินกว่าร้อยละ 50 ของรายได้คลาวด์ทั้งหมดในปีบัญชี 2566 โดยคาดการณ์ว่าตลาดคลาวด์คอมพิวติ้งจะขยายตัวเป็น 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 ให้โอกาสรายได้ของ Microsoft เติบโตต่อไป

จุดแข็งของ Microsoft ครอบคลุมหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นบริการคลาวด์ เกม ปัญญาประดิษฐ์ และโซลูชันสําหรับองค์กร ถึงแม้สภาวะเงินเฟ้อจะสูง แต่ข้อได้เปรียบของบริษัทก็ช่วยให้กําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 10% เป็น 39,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 14.3% เป็น 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตรากําไรขั้นต้น 43%

แนวทางของ Microsoft สู่ปัญญาประดิษฐ์

ปัจจัยสําคัญระยะยาวต่อหุ้น MSFT คือด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) Microsoft เริ่มต้นลงทุนใน AI ผ่าน ChatGPT ของ OpenAI รายงานวิจัยจาก Mordor Intelligence คาดการณ์ว่าตลาด AI บนคลาวด์จะเติบโตจาก 51,