เน้นย้ำปัจจัยเสี่ยง ไปที่ชุมชน-สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน กทม.ยังติดเชื้อสูงสุด


เน้นย้ำปัจจัยเสี่ยง ไปที่ชุมชน-สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน กทม.ยังติดเชื้อสูงสุด

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

8 พ.ค. 2564 13:34 น.

บันทึก
SHARE

ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เน้นย้ำ 2 ปัจจัยเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน – ไปตลาด ที่ชุมชน ขนส่งสาธารณะ หลังแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ส่วน กทม. ยังติดเชื้อสูงเป็นอันดับ 1

วันที่ 8 พ.ค. 2564 แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ว่า ปัจจัยเสี่ยงของการระบาดที่มีความกังวล คือ ตลาด ชุมชน ขนส่ง เนื่องจากเริ่มมีการรายงานกลุ่มก้อนจากปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มากขึ้น ผู้ป่วยที่พบส่วนใหญ่มีการให้ข้อมูลว่าไปตลาด สถานที่ชุมชน สถานที่มีผู้คนจำนวนมาก รวมทั้งการใช้บริการขนส่งสาธารณะ ปัจจัยเสี่ยงต่อมาคือ การสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งผู้ติดเชื้อในระยะแรกจะยังไม่แสดงอาการ ก็ใช้ชีวิตใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ทำให้ต้องเน้นย้ำทั้ง 2 ปัจจัยเสี่ยงนี้


สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ผู้ติดเชื้อมากที่สุดยังอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร ส่วนทั้ง 10 อันดับมีจำนวนผู้ติดเชื้อดังนี้

1. กรุงเทพมหานคร 1,112 ราย
2. นนทบุรี 217 ราย
3. สมุทรปราการ 114 ราย
4. ประจวบคีรีขันธ์ 1000 ราย
5. ปทุมธานี 93 ราย
6. สมุทรสาคร 77 ราย
7. ชลบุรี 72 ราย
8. ปราจีนบุรี 63 ราย
9. ระนอง 50 ราย
10. สุราษฎร์ธานี 35 รายอ่านเพิ่มเติม…