เฟซ โฮลดิ้งส์ ประกาศผลการดําเนินงานไตรมาสที่สอง ปี 2566

ลอสแอนเจลิส, ส.ค. 14, 2023 — FaZe Holdings Inc. (Nasdaq: FAZE) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์และสื่อที่มีรากฐานอยู่บนเกมและวัฒนธรรมเยาวชน ได้ประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินสําหรับไตรมาสที่สอง สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2523 ในจดหมายถึงผู้ถือหุ้น จดหมายถึงผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์สําหรับนักลงทุนของ FaZe ที่ investors.fazeclan.com


FaZe Clan Logo (PRNewsfoto/FaZe Clan)

“ผลการดําเนินงานไตรมาสสองนี้ขับเคลื่อนด้วยขีดความสามารถในธุรกิจ eSports ของเรา โดยการแข่งขันเกมสดกําลังกลับมาอย่างแข็งแรง และทีม FaZe ได้รับชัยชนะเพิ่มเติมอีก 8 แชมป์เปี้ยนชิพ ถึงแม้ว่าเรากําลังประสบปัญหาสภาวะแวดล้อมรายได้ที่ท้าทายทั่วทั้งตลาด แต่การควบคุมต้นทุนของเราอย่างเข้มงวดช่วยให้เราสามารถลดขาดทุน EBITDA ปรับปรุงในไตรมาสสอง ซึ่งเราคาดว่าการดําเนินการต่อไปจะส่งผลดีต่อครึ่งปีหลังของปีนี้” กล่าวโดย ลี ทริงก์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อความที่เป็นอนาคต
ข้อมูลในการสื่อสารนี้รวมถึง “ข้อความที่เป็นอนาคต” ตามเงื่อนไข “การรับประกันที่ปลอดภัย” ของกฎหมายสหรัฐ Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ทั้งหมด ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตหรือปัจจุบันรวมอยู่ในการสื่อสารนี้ รวมถึงข้อความเกี่ยวกับกลยุทธ์ การดําเนินงานในอนาคต ผลการดําเนินงานทางการเงิน และเงื่อนไขเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของบริษัท รวมถึงข้อความเกี่ยวกับการประเมินสถานะทางการเงินที่คาดการณ์ไว้ รายได้และขาดทุนที่คาดการณ์ไว้ โอกาสทางการตลาดและส่วนแบ่งตลาดที่คาดการณ์ไว้ ต้นทุนที่คาดการณ์ไว้ แผนงานและเป้าหมายของบริหาร เป็นข้อความที่เป็นอนาคต ข้อความเหล่านี้โดยทั่วไประบุได้จากคําว่า “งบประมาณ” “อาจ” “คาดการณ์” “อนาคต” “อาจเป็น” “แผน” “เป็นไปได้” “พยากรณ์” “โครงการ” “เห็น” “พยายาม” “จะ” หรือคําที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ การแผนงาน หรือความตั้งใจ แต่การขาดคําดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าข้อความนั้นไม่ใช่ข้อความที่เป็นอนาคต

ข้อความที่เป็นอนาคตเหล่านี้อิงจากข้อสมมติฐานของบริหารไม่ว่าจะระบุไว้หรือไม่ระบุไว้ในการสื่อสารนี้ และอิงจากความคาดหวังปัจจุบันของบริหาร และไม่ใช่การพยากรณ์ผลการดําเนินงานจริง ด้วยเหตุนี้ ข้อความที่เป็นอนาคตอาจไม่เป็นไปตามความเป็นจริง เนื่องจากปัจจัยความไม่แน่นอนมากมายที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานในอนาคต เช่น ความสามารถของบริษัทในการจัดการกับปัญหาด้านกฎระเบียบในอุตสาหกรรมและความซับซ้อนในการเป็นไปตามกฎระเบียบดังกล่าว รวมถึงความสามารถของบริษัทในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างเพียงพอ ผลการดําเนินงานและโอกาสในอนาคตที่ไม่แน่นอนของบริษัท การเติบโตของตลาดที่บริษัทเข้าไปดําเนินธุรกิจอยู่ หรือตลาดใหม่ที่บริษัทอาจเข้าไปดําเนินธุรกิจ และปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคอื