เรดวูด ซายเอนติฟิก เทคโนโลยีส์ อิงค์ (อาร์เอสซีไอ. ออตีซี. พีเค) ประกาศแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงกับ ซิลก์โรด เอนเตอร์ไพรส์ อิง

นิวยอร์ก, วันที่ 15 สิงหาคม 2023 — Redwood Scientific Technologies Inc. ขอแก้ไขข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับก่อนหน้านี้ที่ออกเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับก่อนหน้านี้ระบุว่า Redwood Scientific Technologies Inc. ได้ทําข้อตกลงความร่วมมือกับ Silk Road Ent., Inc. นั้นไม่ถูกต้อง ข้อตกลงระหว่างทั้งสองบริษัทในความเป็นจริงเป็น “ข้อตกลงที่ปรึกษาการตลาด”


(PRNewsfoto/Redwood Scientific Technologies)

ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป Redwood Scientific Technologies Inc. ได้แจ้งเลิกข้อตกลงดังกล่าวกับ Silk Road Ent., Inc. อย่างเป็นทางการ และได้แจ้งเตือน Silk Road Ent., Inc. ว่าห้ามมิให้ดําเนินกิจกรรมการตลาด การส่งเสริมการขาย หรือการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Redwood Scientific Technologies Inc. ซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนาก่อนเข้าตลาด

Jason Cardiff ซีอีโอของ Redwood Scientific Technologies Inc. ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกข้อตกลงนี้ว่า “Redwood ยังคงมั่นใจในความสามารถของเราในการปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎระเบียบที่กําหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนําผลิตภัณฑ์ของเราสู่ตลาด รวมถึงการจัดตั้งความร่วมมือที่เหมาะสมที่สุดเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของเรา”