เริ่มแล้ว! ไทยรัฐออนไลน์ Hackathon เวทีพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน โดยคนรุ่นใหม่