แปลงใหญ่มะม่วงบ้านคลองมิตรสัมพันธ์ เพิ่มผลผลิตสร้างมูลค่า สู่รายได้งาม


แปลงใหญ่มะม่วงบ้านคลองมิตรสัมพันธ์ เพิ่มผลผลิตสร้างมูลค่า สู่รายได้งาม

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

6 เม.ย. 2564 13:33 น.

บันทึก
SHARE

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านคลองมิตรสัมพันธ์สุดเข้มแข็ง ผลิตมะม่วงดีมีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน GAP ส่งออกตลาดญี่ปุ่น เวียดนาม มาเลเซีย

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.64 นายประวิทย์ สูงสุด เกษตรอำเภอสระแก้ว กล่าวว่า ในอดีตเกษตรกรในพื้นที่บ้านคลองมิตรสัมพันธ์ หมู่ 15 ต.หนองหว้า อ. เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ประกอบอาชีพเพาะปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง เป็นหลัก แต่เนื่องจากประสบปัญหาโรคแมลงศัตรูพืชระบาด ผลผลิตต่อไร่ต่ำ และปัญหาราคาผลผลิตไม่แน่นอน ขายผลผลิตไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จึงปรับเปลี่ยนจากทำพืชไร่เป็นสวนมะม่วงทดแทน โดยในช่วงแรกก่อนที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้าให้การส่งเสริม เกษตรกรได้รวมตัวกันอยู่ก่อนแล้วในชื่อ “กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านคลองมิตรสัมพันธ์” เพื่อสร้างอำนาจต่อรองในการขายผลผลิตกับพ่อค้า แต่การรวมกลุ่มกันยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร ภายหลังจากเจ้าหน้าที่นักส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาส่งเสริม และให้ความรู้ในการผลิต ลดต้นทุนด้วยการผลิตฮอร์โมนพืชจากนมสด การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ผสมปุ๋ยใช้เอง การสร้างความเข้มแข็ง การบริหารจัดการกลุ่มและเงินทุนให้เกิดความยั่งยืน

ข่าวแนะนำ


จนเมื่อกลุ่มมีความพร้อมมากขึ้นจึงได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนในชื่อ “วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านคลองมิตรสัมพันธ์” และต่อมากรมส่งเสริมการเกษตรได้มีโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ขึ้น กลุ่มจึงสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดการ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มีอำนาจต่อรอง และร่วมกลุ่มกันซื้อปัจจัยการผลิต พร้อมทั้งพัฒนาสมาชิกในกลุ่มให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ GAP พืชอาหารเป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

ด้าน นายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงบ้านคลองมิตรสัมพันธ์ ได้พัฒนาสินค้า (มะม่วง) ให้ได้การรับรองมาตรฐานระบบ GAP พืชอาหารแบบรายบุคคล กลุ่มยังได้รับการสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัด ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วโดยการนำของนายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับกลุ่มในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่มะม่วง อีกทั้งสายพันธ์มะม่วงที่สมาชิกกลุ่มปลูกยังเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้วที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คือ มะม่วงน้ำดอกไม้ พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง และพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4 ที่มีทรงผลรี เปลือกผิวบาง เมื่อสุกมีสีเหลืองถึงเหลืองทอง เนื้อสีเหลืองอมส้ม ปริมาณเส้นใยน้อย เมล็ดลีบ ผลดิบมีรสชาติเปรี้ยว เมื่อสุกจะมีรสชาติหวาน กลิ่นหอม โดยจะปลูกอยู่ในเขตพื้นที่ อ.เมืองสระแก้ว อ.วัฒนานคร อ.อรัญประเทศ อ.เขาฉกรรจ์ อ.วังน้ำเย็น และอ.วังสมบูรณ์ ของจ.สระแก้ว


ปัจจุบัน กลุ่มสามารถผลิตมะม่วงดีมีคุณภาพ และจำหน่ายผลผลิตได้หมด มีทุนสำรองหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ รวมทั้งมีระบบการตลาดที่แน่นอน มีผู้สั่งซื้อที่ชัดเจน กลุ่มกลายเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตมะม่วงคุณภาพประจำต.หนองหว้า ที่ได้รับมาตรฐาน GAP ส่งออกตลาดญี่ปุ่น เวียดนาม และมาเลเซีย พร้อมกับส่งขายในประเทศ รวมทั้งเป็นจุดเรียนรู้และดูงานร่วมกันของเกษตรกรที่สนใจอาชีพปลูกมะม่วง

นายเทพ มุ่งแก้วกลาง ประธานแปลงใหญ่มะม่วงบ้านคลองมิตรสัมพันธ์ กล่าวว่า ผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาดปี 63 จำนวน 1,320 ตัน โดยกลุ่มแปลงใหญ่จะลดต้นทุนการผลิตของสมาชิกด้วยการผลิตฮอร์โมนพืชใช้เองจากนมสด ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง และใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียในการกำจัดศัตรูพืช พร้อมทำบรรจุภัณฑ์ คัดผลผลิตมะม่วงก่อนที่จะนำไปบรรจุลงกล่อง เพิ่มมูลค่าสินค้าจาก กก.ละ 35 บาท เป็นราคากล่องละ 350 บาท และแปรรูปสินค้าบางส่วนที่ไม่ผ่านการคัดคุณภาพ หรือปัญหาเรื่องการตลาด มาทำเป็นมะม่วงกวน และข้าวเกรียบ.


อ่านเพิ่มเติม…