แผนก EPD ของแอบบอตต์ขยายตัวแม้ว่ายอดขายการทดสอบจะประสบปัญหา

Abbott

ภายในปีที่ผ่านมา หุ้น Abbott แสดงถึงความแข็งแกร่งอย่างน่าชื่นชม สามารถทําผลตอบแทนสูงกว่าอุตสาหกรรมถึง 5.8% เมื่อเทียบกับการลดลงของอุตสาหกรรมทั้งหมด 7.3% ความต่อเนื่องนี้แสดงให้เห็นถึงการตั้งตัวที่ดีของ Abbott และความสามารถในการปรับตัว

หนึ่งในจุดแข็งของ Abbott Laboratories (NYSE:ABT) คือธุรกิจการวินิจฉัยทางการแพทย์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของรายได้รวมในไตรมาสที่สองของปี 2566 แม้ว่าความต้องการการทดสอบไวรัสโคโรนาแบบรวดเร็วจะลดลง แต่การขยายธุรกิจการทดสอบปกติในสหรัฐและยุโรปช่วยลดผลกระทบ

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจยาของ Abbott ประสบความสําเร็จในตลาดเกิดใหม่ เช่น อินเดีย รัสเซีย จีน และอเมริกาใต้ ซึ่งกําลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

การฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์

ธุรกิจอาหารเสริมของ Abbott เคยเผชิญปัญหาจากการถอนผลิตภัณฑ์ แต่ปัจจุบันสามารถฟื้นตัวได้ร้อยละ 75

การเปลี่ยนแปลงความต้องการทดสอบ

ความต้องการทดสอบโควิด-19 ลดลง ทําให้รายได้จากการทดสอบลดลงตาม

ความท้าทายในจีน

Abbott ตัดสินใจออกจากตลาดเด็กในจีนเนื่องจากปัญหาตลาด

สรุป

Abbott มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อสถานการณ์ แม้จะมีความท้าทาย แต่การมีความหลากหลายและการวางแผนกลยุทธ์ทําให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจจะยั่งยืน